Så rekryterar Esbo

Alla Esbo stads lediga ordinarie jobb och långvariga visstidsjobb annonseras på vår webbplats. Du som söker jobb ska i första hand använda vårt elektroniska anställningsprogram. Rekryteringsenheten deltar aktivt i rekryteringsmässor och anordnar rekryteringsevenemang med olika samarbetspartner.

Annonsering av lediga jobb

Esbo stad annonserar om lediga jobb på adressen Kuntarekry. Jobben utannonseras också på arbetskraftsbyråns, Oikotie.fi, Monster.fi och Duunitori.fi -webbplats.

Att söka

Lediga jobb i Esbo söks i första hand genom anställningsprogrammet. Ansökningar kan också skickas i pappersform på adressen Esbo stad, rekryteringstjänster, PB 651, 02070 ESBO STAD eller lämnas till något av Esbo stads kundtjänst eller till registraturen. Skicka inte in ansökan per e-post. Ansökningar och kuvert ska vara försedda med arbetsnumret på det jobb som söks. Ansökningstiden går i regel ut ansökningstidens sista dag kl. 15.45. Kontrollera alltid i platsannonsen när ansökningstiden går ut!

Anställningsprogrammet

De lediga jobben är grupperade branschvis på stadens rekryteringssidor. Jobben kan sökas direkt via webben. Arbetsnumret finns angivet i alla Esbo stads platsannonser (t.ex. 1-1-08). Med hjälp av arbetsnumret kommer din ansökan till rätt ställe.

Examens- och arbetsintyg

När du söker jobb behöver du inte lämna in kopior av examens- och arbetsintyg, men var beredd att ta dem med dig till en eventuell anställningsintervju.

Intervjuer och val

När ansökningstiden har gått ut tar den rekryterande chefen eller en koordinaattor på rekryteringsenheten kontakt med dem som ska inbjudas för intervju. Det kan bli fråga om en eller två intervjuomgångar. En del av dem som intervjuas genomgår eventuellt anställningstest. Beslutet om valet skickas till alla sökande.

Hälsoundersökning

Anvisningar om hälsoundersökningen skickas per brev till den som valts. 

Tjänster och befattningar

Esbo stad har både tjänster och befattningar. Tjänster är arbetsuppgifter som omfattar utövande av offentlig makt och skötsel av myndighetsuppdrag. Övriga uppgifter är befattningar. I praktiken är det knappast någon stor skillnad mellan tjänster och befattningar.

Ordinarie och visstid

Ordinarie anställning innebär anställning genom arbetsavtal som gäller tills vidare. Visstidsanställning innebär att arbetsavtalet upprättas för en på förhand överenskommen tid. Typiska visstidsanställningar är t.ex. vikariat.