Praktikant och studerande

Esbo stad erbjuder dig möjligheter till praktik och arbetslivsorientering inom ramen för dina studier. Du kan också göra arbetsprövning i Esbo stad. Praktikens längd och lön är beroende av ditt studieområde.

Praktikplatser hittar du bland annat i  Lediga jobb, Aarresaari och Jobiili.  Du kan också vara  i kontakt med enheten, som du är intresserad av.

Frågor om praktikplatser

Om du har frågor om praktikplatser kan du vara i kontakt med följande personer via email (fornamn.efternamn@espoo.fi )

KONCERNFÖRVALTNINGEN
Personalexpert Tuija Kern
Personalplaneringschef Jere Kunnas

Sysselsättningstjänster: Katja Heiniö

BILDNINGSSEKTORN
Personalkoordinator Jani Ahvenainen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Familje- och socialtjänster
Vuxensocialarbete, invandrartjänster, ekonomi- och skuldrådgivning: expert Eveliina Cammarano
Barnfamiljers socialtjänster: expert Leena Wilen (universitetsstuderande) och Kirsi Aro (yrkeshögskolestuderande)
Barnfamiljers familjearbete: ledande familjehandledare Irene Pudassalo-Thurman
Barnfamiljers hemservice: ledande familjehandledare Ulla Anttila
Handikappservice: sjukskötare Niina Silén
Familjerådgivning, terapitjänster för barn: chef Ilkka Pakarinen

Äldreomsorg
Esbo sjukhus: Tiina Pahikainen
Hemvård: Eija Strömberg-Turunen

Nestori: Päivi Koistinen (yrkeshögskolestuderande), Mirja Riihinen

Esbo sjukhus, läkare
Jouravdelningen, avdelning 1 (Sårbehandling och psykogeriatrik), avdelning 2 (Ortopedisk rehabilitering), avdelning 3 (Neurologisk rehabilitering), avdelning 4 (Infektion): överläkare Hannele Ekstam

Hemsjukhus, Villa Glims – palliativ vård och vård i livets slutskede, polikliniker: överläkare Tiina Tasmuth

Hälsovård
Verksamhet på hälsovårdsstationer: avdelningsskötare Jaana Luomala
Öppen fysioterapi: stf. avdelningsskötare Katri Lagerblom
Rehabiliteringsplanering och terapi (tal- och arbetsterapi): ledande rehabiliteringsplanerare Tiina Hannikainen
Mentalvård och missbruksvård: serviceförman Petri Luomaa / Anna-Leena Bergdahl
Munhälsovård: expert Tarja Kontio

Hälsostationer, läkare
Esbovikens hälsostation: biträdande överläkare Johanna Lehtisyrjä eller Saara Sistonen
Stensvik hälsostation: biträdande överläkare Sanna Mustonen
Hälsostationen i Iso Omena: biträdande överläkare Elina Nohrström
Hagalund hälsostation: överläkare Soila Karreinen
Esbo centrums hälsostation Samaria: biträdande överläkare Paula Pallasaho
Kalajärvi hälsostation: biträdande överläkare Jaana Lahtonen
Alberga, Kilo och Gröndals hälsostationer: biträdande överläkare Marja Ahava
Läkarvikariat: rekryteringsexpert Ari Tolvanen, 046-877 3179

Tandläkare
Alberga närserviceområde: ansvarig tandläkare Irmeli Silkisuo
Hagalund, Mattby-Olars närserviceområden: ansvarig tandläkare Maarit Linden
Esbovikens närserviceområde: ansvarig tandläkare Nina Sjöberg
Esbo centrums närserviceområde: ansvarig tandläkare Maija Bjugg

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN
Du hittar Esbo stads öppna praktik- och sommararbetsplatser från "Lediga jobb i Esbo". Du kan också vara i kontakt med:

Esbo lokaler-affärsverk
Arja Hyppänen (fastighetsskötsel)
Reijo Yrjölä (byggnadstekniska tjänster)
Mauri Laurila (fastighetskontrollen)
siivous@espoo.fi (städservice)
Taneli Kalliokoski (reception- och säkerhetstjänster)

Stadsteknikcentralen
Gat- och grönområdes skötsel och underhåll, skogs- och naturskötsel, infra planering och byggning samt alla de  utvecklingsuppgifter, som stöder dessa. Lämna din ansökan i "Lediga jobb i Esbo"  > Praktik> Teknisen ja viheralan harjoittelijatehtäviä (annonsen är på finska)
Lantmäteritjänster: Kimmo Marjanen (terrängmätningar) eller Mirja Metsälä (kartproduktion)

Miljöcentralen
Tarja Söderman (miljö- och naturskydd)
Riitta Pulkkinen (Naturens hus Villa Elfvik)

Stadsplaneringscentralen
Ossi Keränen (stadsplan)
Essi Leino (generalplan)
Markku Antinoja (trafikplanering)
Tiina Eronen (tjänster och utveckling)

Byggnadstillsynscentralen
Solja Mäkelä (stadsbildsenheten)
Kari Pajanne (tekniska enheten)
Tomttjänster:  Hilkka Julkunen
Bostadsprogrammering och -tjänster: Anne Savolainen

Övriga praktikplatser i tekniska sektorn:  Jani Kurvinen