Praktikant och studerande

Esbo stad erbjuder dig möjligheter till praktik och arbetslivsorientering inom ramen för dina studier. Du kan också göra arbetsprövning i Esbo stad. Praktikens längd och lön är beroende av ditt studieområde.

Praktikplatser hittar du bland annat i  Lediga jobb, Aarresaari och Jobiili.  Du kan också vara  i kontakt med enheten, som du är intresserad av.

Frågor om praktikplatser

Om du har frågor om praktikplatser kan du vara i kontakt med följande personer via email (fornamn.efternamn@espoo.fi )

Social- och hälsovårdssektorn

Familje- och socialtjänster

  • Vuxensocialarbete, invandrartjänster, ekonomi- och skuldrådgivning: expert Kaisa Palomäki
  • Barnfamiljers socialtjänster: chef för stadens specialtjänster för barnfamiljer Kati Villgren
  • Praktikantplatserna på barn- och mödrarådgivningen och skol- och studerandehälsovården finns på Jobiili. Platserna kan sökas på hösten i oktober och på våren i april.
  • Barnfamiljers familjearbete: ledande familjehandledare Irene Pudassalo-Thurman
  • Barnfamiljers hemservice: ledande familjehandledare Ulla Anttila
  • Handikappservice: vammaispalvelut@espoo.fi
  • Familjerådgivning, terapitjänster för barn: chef Ilkka Pakarinen

Äldreomsorg
Esbo sjukhus: Tiina Pahikainen
Hemvård: Eija Strömberg-Turunen

Nestori: Päivi Koistinen (yrkeshögskolestuderande), Mirja Riihinen

Esbo sjukhus, läkare
Jouravdelningen, avdelning 1 (Sårbehandling och psykogeriatrik), avdelning 2 (Ortopedisk rehabilitering), avdelning 3 (Neurologisk rehabilitering), avdelning 4 (Infektion): överläkare Hannele Ekstam

Hemsjukhus, Villa Glims – palliativ vård och vård i livets slutskede, polikliniker: överläkare Tiina Tasmuth

Hälsovård
Verksamhet på hälsovårdsstationer: avdelningsskötare Jaana Luomala
Öppen fysioterapi: stf. avdelningsskötare Katri Lagerblom
Rehabiliteringsplanering och terapi (tal- och arbetsterapi): ledande rehabiliteringsplanerare Tiina Hannikainen
Mentalvård och missbruksvård: serviceförman Petri Luomaa / Anna-Leena Bergdahl
Munhälsovård: Pauliina Juntunen

Hälsostationer, läkare
Esbovikens hälsostation: biträdande överläkare Johanna Lehtisyrjä eller Saara Sistonen
Stensvik hälsostation: biträdande överläkare Sanna Mustonen
Hälsostationen i Iso Omena: biträdande överläkare Elina Nohrström
Hagalund hälsostation: överläkare Soila Karreinen
Esbo centrums hälsostation Samaria: biträdande överläkare Paula Pallasaho
Kalajärvi hälsostation: biträdande överläkare Jaana Lahtonen
Alberga, Kilo och Gröndals hälsostationer: biträdande överläkare Marja Ahava
Läkarvikariat: rekryteringsexpert Ari Tolvanen, 046-877 3179

Tandläkare
Alberga närserviceområde: ansvarig tandläkare Irmeli Silkisuo
Hagalund, Mattby-Olars närserviceområden: ansvarig tandläkare Maarit Linden
Esbovikens närserviceområde: ansvarig tandläkare Nina Sjöberg
Esbo centrums närserviceområde: ansvarig tandläkare Maija Bjugg

Bildningssektorn

Personalkoordinator Jani Ahvenainen

Teknik- och miljösektorn

Du hittar Esbo stads öppna praktik- och sommararbetsplatser från "Lediga jobb i Esbo". Du kan också vara i kontakt med:

Esbo lokaler-affärsverk
Arja Hyppänen (fastighetsskötsel)
Reijo Yrjölä (byggnadstekniska tjänster)
Mauri Laurila (fastighetskontrollen)
siivous@espoo.fi (städservice)
Taneli Kalliokoski (reception- och säkerhetstjänster)

Stadsteknikcentralen
Gat- och grönområdes skötsel och underhåll, skogs- och naturskötsel, infra planering och byggning samt alla de  utvecklingsuppgifter, som stöder dessa. Lämna din ansökan i "Lediga jobb i Esbo"  > Praktik> Teknisen ja viheralan harjoittelijatehtäviä (annonsen är på finska)
Lantmäteritjänster: Kimmo Marjanen (terrängmätningar) eller Mirja Metsälä (kartproduktion)

Miljöcentralen
Tarja Söderman (miljö- och naturskydd)
Riitta Pulkkinen (Naturens hus Villa Elfvik)

Stadsplaneringscentralen
Ossi Keränen (stadsplan)
Essi Leino (generalplan)
Markku Antinoja (trafikplanering)
Tiina Eronen (tjänster och utveckling)

Byggnadstillsynscentralen
Solja Mäkelä (stadsbildsenheten)
Kari Pajanne (tekniska enheten)
Tomttjänster:  Hilkka Julkunen
Bostadsprogrammering och -tjänster: Anne Savolainen

Övriga praktikplatser i tekniska sektorn:  Jani Kurvinen

Koncernförvaltningen 

Personalexpert Tuija Kern
Personalplaneringschef Jere Kunnas
Sysselsättningstjänster: Katja Heiniö