Läroavtal

Läroavtalsutbildning ger dig yrkeskompetens och en examen samtidigt som du jobbar.

Av läroavtalsutbildningen är cirka 80 procent inlärning i arbetet och cirka 20 procent teoretiska studier i en läroanstalt. Under läroavtalsutbildningen har du ett arbetsavtal på visstid och får lön enligt det kommunala kollektivavtalet. Du får både arbetserfarenhet och handledning för att avlägga yrkesexamen. Du studerar enligt en personlig plan för kompetensutveckling.
Staden har erbjudit mest läroavtalsplatser för närvårdarexamen inom äldreomsorgen samt inom handikappservicen och småbarnspedagogiken.  Staden vill ha mera kompetent personal.

Ytterligare upplysningar om hur du kan träffa ett läroavtal med Esbo stad oppisopimus@espoo.fi
Läroavtalsplatser som du kan söka hittar du på Lediga jobb hos Esbo stad.