Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Städerna i huvudstadsregionen erbjuder många möjligheter till PRAO i det kommunala.

Arbetslivsorienteringen för elever på årskurserna 7 till 9 ska öka kunskaperna om arbetslivet och ge erfarenheter som är till nytta när eleven ska välja studier och yrke.

En lämplig PRAO-plats kan du hitta på Huvudstadsregionens PRAO-torg. Där finns också mycket annan information om PRAO för elever, föräldrar, arbetsgivare och studiehandledare. På PRAO-torget kan arbetsgivare annonsera sin bransch bland de unga. Där finns också mycket information om utbildning.

Esbo stad annonserar också på PRAO-torget.