Business Espoo samlar företagstjänsterna

Business Espoo är ett servicenätverk för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Nätverket består av sju aktörer. Målet är att få fler arbetstillfällen och mer livskraft till Esbo genom att producera kundcentrerade, högklassiga och kostnadseffektiva företags- och företagartjänster.

Business Espoo ger bland annat råd i frågor kring grundande och utveckling av företag, rekrytering av kompetent arbetskraft och internationell arbetssökning, stärker företagens kompetens med hjälp av utbildningar samt hjälper företagare och investerare att hitta rätt kontakter. Business Espoo erbjuder företag och företagare även möjligheter till nätverkande på olika evenemang och utbildningar.

Aktörerna inom Business Espoo:

Business Esbo flyttade till gemensamma lokaler i A Grid i Otnäs hösten 2018 och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Stämningar på inflyttningsfesten 17.1.2019 här.

Om du vill besöka aktörerna i Business Espoo i Otnäs, vänligen boka först tid per telefon eller e-post: 

Esbo stad, närings- och stadsutvecklingsenheten, tfn 09 816 21 (stadens växel)
Espoo Marketing Oy, tfn 043 824 6866 (kl. 9.00–16.00)
Företagarna i Esbo, tfn 010 422 1400, toimisto.espoo@yrittajat.fi
Helsingforsregionens handelskammare, tfn 050 492 5854
Omnia tfn 040 126 7676
Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster:

Sakkunniga vid servicen för blivande företagare:
Kai Halonen tfn 0295 040 142, kai.halonen@te-toimisto.fi
Michaël Vanamo tfn 0295 041 095, michael.vanamo@te-toimisto.fi

Sakkunniga vid rekryteringstjänsterna:
Mari Myllymäki tfn 0295 040 537, mari.myllymaki@te-toimisto.fi
Saija Repo tfn 0295 040 116, saija.repo@te-toimisto.fi

FöretagsEsbo, tfn 010 336 6550