Bli tjänsteproducent av vårdboende med omsorg dygnet runt

Om kommuninvånare efter en bedömning av servicebehovet beviljas vårdboende med omsorg dygnet runt kan han ordna sådan med hjälp av en servicesedel.

Ytterligare upplysningar om bedömning av servicebehovet får du hos Nestor, seniorrådgivning och servicehänvisning, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15.

Parter i systemet med servicesedeln är staden, klienterna och privata producenter som staden har avtal med. Vårdboendet inkluderar service och omsorg dygnet runt samt olika stödtjänster. I vårdhemmet kan man bo livet ut. Staden övervakar kvaliteten på tjänsterna.

Servicesedeln kan användas i alla de privata vårdhem som har förbundit sig att följa stadens villkor och kriterierna i en särskild regelbok för vårdboende med omsorg dygnet runt. Vårdhemmet kan ligga var som helst i Finland. Om flera vårdhem drivs av samma företag ska vart och ett ansöka om att få bli en godkänd producent.

Parasta palvelua (Bra tjänster – välfärdservice för klientens bästa) är en ny nationell webbtjänst som på ett nytt sätt kombinerar serviceanordnaren, serviceproducenten och klienten. På webbplatsen kan vårdhemmen bli producenter mot servicesedel, klienter med servicesedel kan söka vårdhem att flytta till och staden kan administrera användningen av servicesedeln.

Kontaktuppgifter

Servicechef
tfn 09 816 47416

Servicesekterare
tfn 09 816 47417

Servicesekterare
tfn 09 816 47414