Hjälp för dig att få jobb

Har du blivit arbetslös och söker du nya karriär- eller arbetsmöjligheter? Eller har du redan varit arbetslös ett tag och letar efter nya alternativ eller hjälp att komma tillbaka till arbetslivet?

På denna webbplats finner du information om och hjälp i arbetssökning, kompetensutveckling och rehabilitering, alternativa vägar till arbetslivet samt fakta om olika tjänster, verkstäder och arbetsträning.

Sysselsättningstjänsterna erbjuder individuella sysselsättningsvägar för olika livssituationer samt möjligheter att kartlägga arbets- och funktionsförmågan, arbetserfarenheten och yrkeskompetensen. Tjänsterna kan bestå av handledning och rådgivning, arbetsträning, arbetsmöjligheter, arbetsprövning eller rehabiliterande arbetsverksamhet antingen vid Esbo stad eller hos någon av våra samarbetspartner.

Om du blir arbetslös, anmäl dig först som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  Arbets- och näringsbyrån hänvisar dig vid behov till servicecentret för arbetskraft i Esbo. Om du är intresserad av de möjligheter Esbo stads sysselsättningstjänster erbjuder, kan du också ta direkt kontakt med den tjänst du vill ha.