Arbetsprövning

Letar du efter nya möjligheter att bli sysselsatt eller funderar du på att börja studera? Arbetsprövning kan vara ett lämpligt alternativ om du saknar yrkesutbildning och vill studera, om du överväger att byta yrke eller bransch eller om du länge varit borta från arbetslivet. Inom arbetsprövning kan du bekanta dig med olika branscher i praktiken och få reda på om en viss bransch eller ett visst yrke intresserar dig och vad du behöver för att bli sysselsatt.

Esbo stad ordnar arbetsprövning inom stadens sektorer och dessutom till exempel vid Arbetsträningscentralens verkstäder:

• tjänstegrupper (omsorgsassistenter, klädvård och måltidstjänst)
• transportverkstaden
• renoveringsgruppen
• cykelverkstaden
• träslöjdsverkstaden
• hantverksverkstaden
• tapetserarverkstaden
• tvätteriet
• kaféet

Hur kan jag delta i arbetsprövning?

Du kan kontakta Arbetsträningscentralen (tfn 050 428 9419), en handledare (tfn 050 428 9423) eller arbetstränare (tfn 043 825 9040 / 043 825 9041).

Arbetsträningscentralen ordnar besök för intresserade varje måndag kl. 9.00 (Ängsbacken 5, Finno)

Du kan också leta efter lediga arbetsprövnings- eller praktikplatser på stadens webbplats.

Man kan också komma till en arbetsprövning via arbets- och näringsbyrån eller via servicecentret för arbetskraft i Esbo.

Mängd

Hur länge arbetsprövningen ska ta kommer vi överens om med utgångspunkt i din situation och arbetsprövningens mål:

• högst 12 månader, varav högst 6 månader i samma uppgift
• en kortare period (t.ex. 1–3 månader) kan ofta vara tillräckligt
• 1–5 dagar per vecka, oftast 4–6 timmar per dag

Utkomst

Under arbetsprövningen får du arbetslöshetsförmån och dessutom oftast kostnadsersättning på 9 euro/arbetsprövningsdag. För arbetspraktiken betalas inte lön eftersom den inte är ett anställningsförhållande.