Arbetsträningscentralen

Saknar du arbete eller studieplats? Esbo Arbetsträningscentral förbättrar klienternas arbetslivsfärdigheter så att möjligast många hittar ett jobb eller påbörjar yrkesutbildning.

Arbetsträningscentralen har olika verkstäder där klienterna arbetar och lär sig arbetslivsfärdigheter under högst två års tid. Verkstäderna är: tvätteri, service, cykel, renovering, återvinning, transport, träslöjd och hantverk. Viktigare än tidigare arbetserfarenhet, kunnande eller utbildning är vilja och förmåga att förbättra sina egna arbetslivsfärdigheter. Varje klient arbetar i centralen av sin egen vilja.

Vid sidan om verkstäderna erbjuder vi stöd och handledning då det gäller frågor runt till exempel hälsa, ekonomiska förhållanden eller boendeförhållanden, som i vissa fall kan vara ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden.

En Esbobo utan studie- eller arbetsplats kan kontakta Arbetsträningscentralen. Också föräldrar kan ta kontakt med centralen för att diskutera sitt barns situation.

Vid Arbetsträningscentralen ordnas rundvandringar på en timme måndagar klockan 9.00.

Arbetsträningscentralen är en lärmiljö som leder mot arbetslivet. Med hjälp av en mångsidig verkstadsverksamhet och stöd i vardagen avancerar man direkt mot lönearbete eller yrkesutbildning.