Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är för dig som länge har varit borta från arbetslivet. Dess syfte är att:

 • rehabilitera dig samt förbättra din livshantering och din funktionsförmåga
 • hjälpa dig att hitta ett jobb eller en utbildning.

Vad är arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

 • arbetsverksamhet 4–8 timmar per dag, 1–4 dagar per vecka i minst tre (3) månader
 • individuellt stöd och hjälp i din situation
 • utredning av ditt hälsotillstånd.

Var ordnas arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas på flera ställen i Esbo och på andra håll i huvudstadsregionen. Välj en plats som passar dig.

Hurdan arbetsverksamhet erbjuds?

 • köks-, kafé- och cateringbranschen
 • vård- och omsorgsbranschen
 • datateknik, kodning
 • kontorsuppgifter, kundtjänst
 • transportbranschen
 • trä- och ytbehandling
 • renovering
 • cykelreparation
 • städning och renhållning
 • tvätteriarbeten
 • hantverksbranschen
 • Alla verkstäder (på finska).

I många verkstäder kan du studera delar av yrkesexamina. Dessutom får du personlig arbetsträning och utbildning till exempel i användning av dator eller i finska.

Vad får du för bidrag när du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Du får arbetslöshetsförmån eller utkomststöd. Dessutom får du en dagpenning på 9 euro för de dagar du deltar i arbetsverksamheten. När du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte omfattas du av arbetarskyddslagen och Esbo stads olycksfallsförsäkring.

Vad ska jag göra om jag vill delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Ta upp frågan med den person du har kontakt med på arbets- och näringsbyrån, på Sysselsättning Esbo eller socialbyrån. Ni kan tillsammans bedöma om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är något för dig.
 

.