Sysselsättningstjänsternas kontaktuppgifter

Servicecentret för arbetskraft i Esbo
Esbo stad, tfn 09 81621 (växel)
Arbets- och näringsbyrån, tfn 0295 040 000 (växel)

• Arbets- och näringsbyråns och FPA:s tjänster, det kommunala socialarbetets tjänster (förutom utkomststödet) och hälsovården för arbetslösa
 

Sökö arbetscentral
Arbetschef, tfn 043 824 6624
Socialhandledare, tfn 046 877 2321 (besök och intervju)
Teamet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, tfn 043 825 9038, 043 825 9039, 043 825 9042

• Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsträning
 

Arbetsträningscentralen
Kontor, tfn 050 428 9419
Arbetschef, tfn 046 877 1371
handledare, tfn 050 428 9423 (nya klienter)

• Arbetsprövning, arbetsträning och rehabiliterande arbetsverksamhet
 

Teamet för arbetsträning
Arbetstränare, tfn 043 825 9040, 043 825 9041

• Arbetsträning, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete, samarbete med arbetsgivare
 

Projektet Sysselsättningskonserten Sello
Koordinatror, tfn 043 825 7992
Projektplanerare, tfn 046 877 2362

Projektet Jobb i sikte!
Utvecklingschef Sanna Lindholm, tfn 043 825 1878

• Individuell service för sysselsättning, arbetssökning, karriär- och arbetsträning, gruppverksamhet, skräddarsydda platser för arbetsprövning och lönesubventionerat arbete
 

Lönesubventionerat arbete
Serviceassistent, tfn 050 430 0344

Chef för sysselsättningstjänster, tfn 043 825 7356

Informatör, tfn 043 825 7992