Hjälp vid rekrytering

Esbo stads sysselsättningstjänster erbjuder företag ett enkelt sätt att nå potentiella arbetstagare oberoende av bransch. Vi utökar aktivt vårt nätverk för företagssamarbete, så ta kontakt – låt oss se vad vi kan göra för ditt företag. Vi erbjuder:

  • avgiftsfri rekryteringshjälp
  • ekonomiskt stöd för rekrytering
  • synlighet vid våra rekryteringsevenemang.

Kontakta oss

tyonantajapalvelut@espoo.fi