Till arbetsgivare

Vill du spara tid, möda och pengar vid rekrytering? Bekanta dig med den avgiftsfria rekryteringstjänsten. När du anställer en arbetstagare via oss, får du hjälp med pappersexercisen och andra rutiner inom rekrytering.

Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa en arbetslös arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån kan bevilja lönesubvention. Dessutom kan du ansöka om Esbotillägg för sysselsättning av Esbo stad.

Om du behöver temporär eller permanent extra arbetskraft, utför Sökö arbetscentral många slags jobb som underleverans.