Ekonomiskt stöd

Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning är ett stöd som hjälper arbetslösa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet beviljas enligt prövning. 

Esbo stad kan bevilja Esbotillägget för sysselsättning till

 • föreningar, organisationer och stiftelser som är registrerade i Esbo
 • sysselsättningsprojekt som verkar i Esbo och som sysselsätter inom den tredje sektorn eller vidareplacerar på den öppna arbetsmarknaden
 • sociala företag som verkar i huvudstadsregionen
 • företag som anställer arbetslösa arbetssökande som bor i Esbo
 • nationella organisationer eller organisationer som är registrerade på en annan ort, men som har verksamhet i Esbo eller vars verksamhet tydligt gynnar Esbobor.

Esbotillägget beviljas inte till offentliga samfund såsom församlingar.

Allmänna förutsättningar för beviljande av Esbotillägget

 • arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som bor i Esbo i ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning
 • arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention för minst samma tidsperiod
 • arbetstiden ska vara minst 25h/ vecka
 • personen som sysselsätts ska få lön enligt kollektivavtalet, eller i de fall då ett kollektivavtal inte finns, gängse och rimlig lön för ifrågavarande arbete.

Esbotillägget till företag och sociala företag

 • 500 € per månad
 • Esbotillägget betalas högst under 12 månader, dock högst för tiden för lönesubventionen
 • stödet beviljas för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande från Esbo
 • lönesubventionen och Esbotillägget tillsammans får inte överskrida de totala kostnaderna som anställningen ger upphov till. Om stödet beviljats som stöd av mindre betydelse, dvs. som så kallad de minimis-stöd eller som gruppundantag, får stöden tillsammans inte överskrida 50 % av lönekostnaderna.

Esbotillägget till föreningar, organisationer, stiftelser och sysselsättningsprojekt

 • 350 € per månad, då arbets- och näringsbyråns lönesubvention är 100 % ända till 65 % arbetstid.
 • 500 € per månad, då den beviljade lönesubventionen är högst 50 % av lönekostnaderna
 • Esbotillägget betalas högst under 12 månader, dock högst för tiden för lönesubventionen.
 • lönesubventionen och Esbotillägget tillsammans får inte överskrida de totala kostnaderna som anställningen ger upphov till. Arbetsgivaren ska själv försäkra sig om att arbets- och näringsbyrån, i fråga om det högsta stödbeloppet, tillämpar regeln för 100 % på lönekostnaderna i deras fall.

Stödet beviljas för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande från Esbo som är

 • under 25 år gammal och har yrkesutbildning och som har varit arbetslös i över 6 månader i sträck
 • över 25 år gammal och som har fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar
 • partiellt arbetsför och som har en skada eller en sjukdom som orsakar bestående nedsättning av arbetsförmågan i den uppgift som erbjuds.

Att ansöka om Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning ska ansökas skriftligt. Till ansökan ska bifogas arbets- och näringsbyråns beslut om beviljande av lönesubvention samt en kopia av arbetsavtalet med den person som ska sysselsättas. Stödet beviljas av chefen för sysselsättningstjänsterna. Arbetsgivaren får ett skriftligt meddelande om beslutet.

Ansökan om esbotillägget för sysselsättning (pdf, 122 Kt)