Ekonomiskt stöd

Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning är ett stöd som hjälper arbetslösa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet beviljas enligt prövning.