Hjälp vid rekrytering

Vill du spara tid, möda och pengar vid rekrytering? Arbetstränarna erbjuder gratis rekryteringstjänster.

Arbetstränaren
• letar reda på lämpliga personer för den uppgift du erbjuder
• sköter pappersexercisen
• hjälper att söka ekonomiskt stöd (lönesubvention och Esbotillägg)
• sparar din tid genom att sköta rutinerna kring rekryteringen

Vi har sakkunniga arbetssökande i olika branscher att erbjuda, från praktiskt inriktade arbetare till högt utbildade experter. Också de som byter bransch och unga som inte ännu har arbetserfarenhet men har en bra attityd till arbete, är intresserade av lediga jobb.

Via oss kan du hitta arbetstagare som jobbar för dig

• i arbetsförhållande
i lönesubventionerat arbete
genom läroavtal
i arbetsprövning

Arbetsprövning

Du kan utan ekonomiska utgifter erbjuda ett jobb för arbetsprövning, som påminner om arbetspraktik, för en arbetslös arbetssökande som är intresserad av de arbetsuppgifter du har att erbjuda. Arbetsprövningen utgör inte ett anställningsförhållande, vilket innebär att arbetsprövaren inte får någon lön. Om du anställer en person som varit i arbetsprövning hos dig i ett anställningsförhållande, kan du ansöka om lönesubvention.

Kontakta

Vi berättar gärna mer om rekryteringshjälp, olika ekonomiska stöd och övriga tjänster.
Du kan kontakta våra arbetstränare per telefon eller per e-post: tyohonvalmennustiimi@espoo.fi

Projektet Sysselsättningskonserten Sello letar också fram arbetsprövning- och arbetsplatser för  arbetslösa esboboar. Fråga mer av projektplaneraren, tfn 046 877 2362.