Kalajärvis närservicecentral blir servicetorg

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.8.2019 kl. 13.05

Esbo stad utför ett försök med att omvandla Kalajärvis närservicecentral till ett servicetorg. Förändringarna börjar bli synliga efter årsskiftet. Modell för det nya servicetorget i Kalajärvi är servicetorget i Iso Omena i Mattby, som verkat sedan augusti 2016.

Det nya servicetorget kommer att ha lokaler i närservicecentralen som nu bär namnet Ruskahuset, och där det redan finns flera tjänster som ordnas av staden, såsom bibliotek, mödra- och barnrådgivning, hälsostation, servicepunkt, tandklinik, hemvård och socialtjänster.  Övergången till ett servicetorg påverkar åtminstone inte genast utbudet av tjänster, men gör samarbetet mellan de olika tjänsterna tätare.

”Traditionellt har de olika offentliga tjänsterna verkat separat från varandra. Servicetorgsmodellen ska leda till bättre kundservice, eftersom den innebär att proffs från olika branscher arbetar tillsammans, för den gemensamma kundens bästa, och underlättar kommuninvånarnas vardag”, säger Esbo stads chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg.

Invånarna deltar i planeringen

Förutom de egentliga kundservice- och mottagningslokalerna omfattar det nya servicetorget 300–400 kvadratmeter för salar, undervisningsrum och andra lokaler som kan användas gemensamt av kommuninvånarna. För närvarande står de ofta tomma, men servicetorget har som mål att också effektivera användningen av dem.

”Övergången till servicetorg har beretts tillsammans med enheterna i närservicecentralen sedan november i fjol. Vi har lyssnat på vad invånarna i Kalajärvi vill genom att skicka ut en invånarenkät till alla hushåll i området. Nu när det blev klart att försöket ska inledas så tar vi invånarna med i planeringen på bred front”, lovar Strömberg.

God basservice också i lokalcentrumen

Esbo stad har ställt som mål för fullmäktigeperioden 2017–2021 att servicetorg som samlar flera offentliga tjänster under samma tak ska grundas i stadscentrumen och i kollektivtrafikens knutpunkter.

Kalajärvi valdes före de större stadscentrumen eftersom området redan hade både fungerande tjänster och lokaler. Dessutom vill staden säkerställa att det finns fungerande tjänster också i de mindre stadscentrumen.

Det nya servicetorget i Kalajärvi och eventuella andra nya servicetorg ska inte vara kopior av servicetorget i Iso Omena, utan man överväger vilka de viktigaste offentliga tjänsterna är för varje stadscentrum.

Servicetorget i Kalajärvi är ungefär hälften mindre än servicetorget i Iso Omena, både med tanke på tjänsteutbud och på lokalernas storlek: i Kalajärvi ca 2 900 kvadrat, i Iso Omena 6 500.

Upplysningar

chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg, Esbo stad
juha-pekka.stromberg@esbo.fi, tfn 043 826 8538