Kan man göra något åt översvämningskaoset?

30.11.2017 kl. 17.20

Regnvatten kan kontrolleras och översvämningar minskas, berättar Peltola. Samtidigt hjälper man också att bevara naturens mångfaldighet och förbättrar sjöar, vattendrag och grundvatten.

När staden tätnar ökar utmaningarna för dagvattenhanteringen. Det behövs lösningar som stöder planeringen av dagvattenhanteringen och bekämpningen av översvämningar. Dagvattenprogrammet har tagits fram för att förebygga skador i omgivningen. Fullmäktige godkände dagvattenprogrammet 2011. Denna höst uppdateras programmet.

HyväntoivonpuistoPeltola

Dagvattenhanteringen tas upp redan i detaljplaner och kvartersplaner. I kvartersplanen till förslaget till detaljplanen Finnoberget står det till exempel: Dagvattnet ska fördröjas med hjälp av fördröjningsanläggningar och fördröjningssänkor.

Stadsplaneringscentralen ordnade nyligen ett informationsmöte om dagvattenhantering för kommunalpolitiker och för personal i teknik- och miljösektorn. Experter och planerare berättade om översvämningskontroll och dagvattenhantering samt om planering och underhåll av olika lösningar för dagvattenhanteringen. Hagalunds områdesarkitekt Sampo Sikiö från stadsplaneringscentralen berättade hur utmaningarna att få bukt med dagvattnet kan vara en möjlighet att skapa en fin miljö där naturen beaktas. Limnolog Eeva Nuotio från miljöcentralen tog upp dagvattnets verkningar på miljön.

 Merja Laurinkoski, Detaljplanering, Stadsplaneringscentralen

Lär dig mera, se föredragen från informationen om dagvatten (på finska).

Espoon hulevedet 3.0 - Ett informationsmöte om dagvattenhantering, 11/2017:

Mitä hulevesi on? Hulevesien vaikutus ympäristöön (pdf, 2456 Kt), Eeva Nuotio, Miljöcentralen

Espoon hulevesiohjelma (pdf, 2440 Kt),  Katariina Peltola, Detaljplanering

Hulevesien hallinta yleiskaavatasolla (pdf, 2642 Kt), Paula Kuusisto-Hjort, Generalplanering

Asemakaavoittajan näkökulma hulevesiin (pdf, 2154 Kt), Sampo Sikiö, Detaljplanering

Rakennusvalvonnan näkökulma hulevesiin (pdf, 1703 Kt), Risto Utriainen, Byggnadstillsynscentralen

Hulevesiensuunnittelu ja -rakentaminen, Case Gräsanoja (pdf, 4404 Kt), Emilia Lehikoinen,Stadsteknikcentralen

Hulevedet kaduilla ja puistoissa (pdf, 10117 Kt), Anne Mannermaa,Stadsteknikcentralen

Pelastuslaitoksen näkökulma tulvatorjuntaan (pdf, 2335 Kt), Antti Lallukka, räddningsverk 

HSYn näkökulma hulevesiin (pdf, 2127 Kt), Aninka Urho, HRM

Bilder från Esbo och annanstans ifrån

i Hammarby Sjöstadt
HammarbySjöstadt550

i Esbo
Leppäviita550

Gräsanoja

Monikonpuro550

HulevesiLeppävaara_Peltola_

i Helsingfors
Vauhtitie550