Kom med och utveckla något nytt för servicetorget

27.9.2017 kl. 15.28

Make with EspooEsbo stads program för snabba pilotprojekt anskaffar smidiga pilotprojekt av mindre värde (1 000–8 000 euro), som leder till innovativa tjänster och produkter för den kundorienterade utvecklingen av Iso Omenas servicetorg. Esbos program för snabba pilotprojekt ska främja gemensamma projekt för flera aktörer samt intensifiera utvecklingen av goda koncept till serviceinnovationer och ny affärsverksamhet.

Inom programmet söks erbjudanden på pilotprojekt som kan utföras på 1–3 månader. Pilotprojekten borde skapa nya tjänster eller utkast till tjänster som ska utveckla Iso Omenas servicetorg.

Genom pilotprojekten söker vi genuint innovativa lösningar, som kan testas och utvecklas tillsammans med servicetorgets enheter under senhösten 2017 och början av år 2018.

Möjlighet att provköra tjänster i autentisk miljö

Pilotprojekten grundar sig på en modell för samutveckling. I dem deltar förutom servicetorget också företag, samfund, läroanstalter samt tjänsteanvändare i olika åldrar, såsom unga, vuxna, familjer och seniorer. Sociala innovationer är möjliga objekt för samutvecklingen.

Snabba pilotprojekt är inte ett sätt att skaffa färdiga produkter, utan målet är att hjälpa tjänsteutvecklare att få äkta användarerfarenheter, att skapa ny affärsverksamhet och att samla in användarrespons om hur tjänsten fungerar och vad som behöver utvecklas.

Vi önskar att mer än en aktör deltar i att utföra projekten, till exempel så att flera företag och/eller föreningar eller högskolor deltar. Det viktigaste är att skapa ny förståelse som bidrar till att tjänsten kan tas i bruk på vidare front.

Anbudsförfrågan publicerad i Hilma

Ett projekt kan kosta högst 8 000 euro (moms 0%). Under anbudsförfarandet väljs 3–5 pilotprojekt ut. De ska motsvara de utvecklingsbehov som nämns i anbudsförfrågans punkt 1–2 (se nedan). Det sammanlagda värdet på samtliga projekt är högst 40 000 euro.

Upphandlingen utförs genom en anbudsförfrågan enligt Esbo stads upphandlingsanvisning, som publicerats i Hilma (på finska). Upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, vilket innebär att upphandlingslagen inte tillämpas på den.

Pilotprojekten inleds i november 2017.

Erbjudanden om olika projekt kan lämnas in fram till 6.10.2017. Vi ordnar ett informationstillfälle för intresserade på servicetorgets Stage tisdagen 3.10 kl. 14–16.

Något annat än de digitala försöken

Vänligen observera att snabba pilotprojekt inte är samma sak som digitala försök (linkki) som Esbo stad också efterlyst under hösten. Inom de digitala försöken letar vi efter mer finslipade produkter än under de snabba pilotprojekten, och de snabba pilotprojekten kan också vara annat än digitala tjänster.

Utvecklingsbehov:

Utvecklingsbehov 1: Robotik och artificiell intelligens inom förbättringen av kundservice och effektivitet

Enheterna på servicetorget vill vara föregångare inom kundservice och tjänsteutveckling. Inom de snabba pilotprojekten letar vi efter idéer, utkast eller prototyper som med hjälp av robotik eller artificiell intelligens kunde förbättra kundupplevelsen och arbetets effektivitet.

Kundupplevelse: Hur kan servicerobotik användas för att handleda kunderna eller för att effektivisera servicesituationerna?

Förbättring av effektiviteten: Hur kan effektiviteten förbättras till exempel med hjälp av olika lösningar för/inom lokalanvändning eller planering av arbetsskift?

Utvecklingsbehov 2: Främjande av samarbete

På servicetorget finns tio olika serviceenheter. De vill samarbeta mer och finna nya sätt att jobba tillsammans. Problemen inom samarbetet anknyter till kommunikation, till att känna igen kundernas behov, till planering av tidtabeller och till att bygga upp en gemensam kultur och förståelse.

Upplysningar

Projektchef Veera Vihula: veera.vihula@esbo.fi

6Aika Europeiska regionala utvecklingsfonden Hävkraft från EU