Konkurrensutsättningen av Färdcentralens transporter inleds

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-12-2019 kl. 8.27

Planeringen av verksamheten vid Färdcentralen Västra Nyland har framskridit till konkurrensutsättning av transporterna. Esbo och kommunerna i västra Nyland ordnar informationsmöten om konkurrensutsättningen under november.

Informationsmötena är avsedda för transportföretag och man diskuterar frågor som gäller inlämnande av anbud. På plats finns också en upphandlingsrådgivare. Alla möten har samma innehåll och de hålls på finska. Materialet för mötet sänds till deltagarna också på svenska.

För klienterna ordnas egna informationsmöten innan färdtjänsten inleds.

Informationsmöten för transportföretag:

12.11 kl. 17–19 Esbo: Esbogatan 5, 1 vån., Fullmäktigegården, kaféet
13.11 kl. 17–19 Kyrkslätt: Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen
18.11 kl. 15–17 Ekenäs: Raseborgsvägen 5, gamla sjukvårdsskolan, auditoriet. En tolk i svenska på plats.
19.11 kl. 17–19 Lojo: Karstuvägen 4, Monkola, Lojo fullmäktigesal
20.11 kl. 17–19 Nummela: Asemantie 30, kommunkansliet i Vichtis, matsalen

Anmälan på adressen www.espoo.fi/hankinnat.

Färdcentralen Västra Nyland sköter från och med nästa år färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning och för äldre invånare i Esbo och de andra kommunerna i västra Nyland. Färdcentralen innebär att färdtjänsten blir tillgängligare, säkrare och lättare att följa upp. Verksamheten har planerats i samarbete med både användare, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning.

Mer information om reformen av transporterna finns på adressen www.lu-palvelut.fi/kulkukeskus