Konservering av fisknät för Pentalas skärgårdsmuseum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30.6.2016 kl. 16.09

Fiskaren Arvid Nyholm på Pentala år 1938 (bild Esbo stadsmuseum, C. Grünberg).

Esbo stadsmuseums stora egentliga grimnät i bomull konserverades våren 2016, som ett lärdomsprov vid yrkeshögskolan Metropolia inom utbildningsprogrammet för textilkonservering. Fisknätet undersöktes, konserverades och det gjordes också förslag för utställning i det blivande skärgårdsmuseet på Pentala. Utgående från initialerna på nätstickan var det möjligt att fastställa att det egentliga grimnätet hade tillhört Arvid Nyholm, som bodde på ön Pentala och var yrkesfiskare i början av 1900-talet.

Det finns inte tillgänglig forskningsinformation om att undersöka och konservera historiska fiskenät. Med hjälp av litteratur om fisknät och fiske bekantade man sig utförligt med olika typer av fisknät och deras strukturer. Det var förutsättningen för att noggrant utreda det konserverade nätets struktur samt för att planera och utföra konserveringen.

Man ville i fisknätet bevara andan av fiskehushållningen, som den var i början av 1900-talet, spåren av nätets användning och dofterna så långt som möjligt. Därför varken ytrengjordes eller tvättades nätet. Därför begränsades det praktiska konserveringsarbetet till det stora skadeområdet i övre kanten av fisknätet och till att stöda brustna trådar i nätvävnaden, samt till att lappa hålen genom att knyta stödtrådar. I arbetet användes bomullstrådar som motsvarade objektet och som färgats i dess toner. På botten av nätets förvaringslåda monterades en passepartoutskiva försedd med öglor. På så sätt kan nätet lyftas ur lådan utan att det tar skada.

Arbetet ger ny information om att undersöka och konservera historiska fisknät. Konserveringsmetoderna som här presenteras, liksom också förslagen till att ställa ut kan utnyttjas för konservering av andra fisknät och för utställning i Esbo stadsmuseum och också i andra fiske- och skärgårdsmuseer.

Text Maikki Karisto

Delar av grimnätet (teckning Maikki Karisto).

Grimmorna på bägge sidor av en finmaskig lina, tvärsnitt av nätet och fångst av fisk (teckning Maikki Karisto).

Nätets skadade ställen placeras på en Ethafoam®-polyetenskiva (bild Maikki Karisto).

Skadorna på området mellan flötena 25 och 26 (bild Maikki Karisto).

Skadorna på området mellan flötena 25 och 26 nålades på Ethafoam®-polyetenskivan (bild Maikki Karisto).

Skadorna på området mellan flötena 25 och 26 och lappning av dem (teckning Maikki Karisto).

Tack vare att nätet nålades på Ethafoam®-polyetenskivan kunde stödtrådarna spännas och knytas till rätt längd (bild Maikki Karisto).

Nätets grimmor har stötts och nålarna avlägsnats på området mellan flötena 25 och 26 (bild Maikki Karisto).

Grimnätet 4194:2 efter konservering (bild Maikki Karisto).

Bottenskiva (a) försedd med öglor i nätets förvaringslåda. Med hjälp av den kan nätet lyftas (b) ur lådan (bild Maikki Karisto).