Köpcentrum i Gloms blir verklighet – det medför mångsidiga tjänster och tusen nya jobb

24.11.2017 kl. 15.08

Projektet för ett köpcentrum som planerats i Gloms i Esbo kan påbörjas. I Gloms planeras ett mångsidigt köpcentrum med en yta på 110 000 m2. Dagligvaruhandeln får uppta 4 000 m2 av ytan. Köpcentret medför ungefär tusen nya jobb.

Esbo stads näringsdirektör Tuula Antola anser att tusen nya jobb är en utmärkt nyhet speciellt för unga som är intresserade av arbetsuppgifter i tjänstesektorn.

”I yrkesutbildning som ordnas av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia i Esbo centrum deltar varje år fler än 10 000 studerande, och över 2 700 skaffar sig ett yrke via läroavtal. Detta erbjuder en fin utgångspunkt för en hållbar tillväxt i Gloms”, konstaterar hon.

Det nya köpcentret ligger vid goda trafikförbindelser vid Esbovägen i närheten av Åbo motorväg, cirka 1,5 kilometer från Esbo centrum. På andra sidan Esbovägen ligger Ikea.

Lommilan kauppakeskus_1

Kvartersplanen för Gloms köpcentrum.

Köpcentret färdigställs i etapper. Det första byggskedet kan börja om 2–4 år. Köpcentret kommer att byggas av Kesko och HOK-Elanto i samarbete.

Den allt starkare specialhandelskoncentrationen i Gloms kompletterar tjänsterna i västra huvudstadsregionen och Esbo centrum.

”Det nya köpcentret svarar mot det behov av kommersiella tjänster som den ökande befolkningen och köpkraften i området har skapat”, säger projektledare Mikko Kivinen som svarar för utvecklingen av Esbo centrum.

En ändring av detaljplanen Gloms som gör det möjligt att bygga köpcentret fastställdes när högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte bevilja tillstånd till fortsatta besvär över planen.