Krav på ersättning för matsäck på grund av strejken

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24.10.2018 kl. 10.58

Staden har fått in frågor om eventuell ersättning för att föräldrar varit tvungna att själva skaffa matsäck till skol- och daghemsbarn. En del skolor och daghem hade ingen matservering under JHL:s strejk 22–23.10.2018.

Esbo stad har ordnat matservering eller matsäck i skolor och daghem om det varit möjligt. På grund av strejkens omfattning och den överraskande situationen var det inte möjligt att ordna servering i alla enheter.

Eftersom situationen kan likställas med ett övermäktigt hinder ersätter eller kompenserar staden inte vårdnadshavarna för kostnader för matsäck.