Kultur i bostadsområdena, stöd för konst Projektunderstöd och konststipendier kan nu sökas.

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-02-2020 kl. 14.22

Ansökningstiden för projekt- och utvecklingsunderstöd för kultur samt konststipendier för år 2020 har börjat. Understöd kan sökas fram till 31.8.2020 kl. 15.45, och beslut fattas med 1–2 månaders mellanrum under ansökningsperioden. Ansökan ska lämnas in innan evenemanget, projektet eller arbetsperioden inleds. Projektet kan genomföras antingen under det här året eller nästa år. För understödsprinciperna och besluten svarar Esbo stads kulturnämnd. Understöden beviljas för konst- och kulturverksamhet som äger rum i Esbo.

Projektunderstöden är indelade i tre underkategorier: understöd för närkultur, understöd för att starta och utveckla konst som hobby och utvecklingsunderstöd. Med understödet för närkultur stöds kulturevenemang och kulturprojekt som det är lätt att delta i. Med understödet för konstverksamhet vill vi utvidga möjligheterna till för att starta och utveckla konst som hobby i alla delar av Esbo. Hobbyverksamheten kan förstås kreativt: den kan till exempel vara ett konstläger på skollovet, en improvisationskurs för vuxna eller något att göra för hela familjen i kulturens tecken. Utvecklingsunderstödet är avsett för yrkesmässiga samfund i konst- och kulturbranschen i Esbo. Understöd för närkultur och understöd för att starta och utveckla konst som hobby kan sökas av såväl privatpersoner, arbetsgrupper som sammanslutningar.

Ansökan om konststipendier är öppen för yrkeskonstnärer som bor i Esbo. Stipendierna beviljas för arbetsperioder på en och tre månader.

De sammanslutningar som har FO-nummer ska i första hand lämna in ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd på vår e-tjänst. E-ansökningen har utvecklats tillsammans med organisationerna och vi önskar fortfarande respons på tjänsten. Senare öppnas e-ansökningen också för privatpersoner och arbetsgrupper. Tills vidare ska dessa grupper ansöka om kulturunderstöd och redogöra för användningen av understöd på pdf-blanketter.

Ansökningsanvisningar och mera information om understöden finns på www.esbo.fi/kultur > Understöd. Vi ordnar rådgivning som är öppen för alla, en klinik för ansökan om kulturunderstöd, två till tre gånger om året. Följande kliniker för ansökan om kulturunderstöd ordnas 5.3 kl. 15.00–18.30 på servicetorget i Iso Omena och 5.5 kl. 15.00–18.30 i Sellobiblioteket. Du kan delta när du vill inom dessa tider. Ingen förhandsanmälan.

Förfrågningar:

kulttuuriavustukset@espoo.fi

Specialexpert Katja Koskela, tfn 043 827 1080

Kulturchef Tiina Kasvi, tfn 09 050 301 9426