BibliotekEMMA har placerat Miina Äkkijyrkkäs Ko-skulptur i Hagalunds bibliotek. Vilken historia berättar den till dig?

En ny bibliotekslag trädde i kraft 1.1.2017. Syftet med denna lag är att främja befolkningens likvärdiga  möjligheter till bildning och kultur, en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen - samt stödja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.Esbo stadsbibliotek hör till huvudstadsregionens HelMet-biblioteksnätverk tillsammans med Helsingfors, Grankulla och Vanda. HelMet är en förkortning av orden Helsinki Metropolitan Area Libraries.

Helmet-bibliotekets webbplats får du all nödvändig information gällande bibliotekets tjänster och evenemang.

På HelMet.fi-sidans övre kant finns en sökruta där du kan söka material ur biblioteksdatabasen. Du kan söka material, göra reservationer, förnya lån och uppdatera dina egna uppgifter.


Besök biblioteket: vi bjuder på trivsel, stimulans och visdom!

Helmet-bibliotekens verksamhet

Nu kan du också följa med vår svenska bibbaverksamhet på Facebook.