Vi behöver din arbetsinsats på Esbo stadsbibliotek!