Bilderboken Kika in i Esbo kom till i samarbete med barnen – presenterar Esbo i form av illustrationer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-01-2021 kl. 11.04

Kika in i Esbo är en bilderbok som med hjälp av illustrationer presenterar stadscentrumen i Esbo. Boken utgavs i januari 2021 och den är Esbo stads gåva till alla Esbobarn på fyra år.

– Invånarantalet i Esbo ökar med cirka 4 500 personer varje år. I Esbo tycker vi att det är viktigt att våra nya invånare blir hemmastadda i staden och hittar platser som är viktiga för dem och lär sig att se särdragen i sitt bostadsområde, säger kulturchef Tiina Kasvi .

Boken som illustrerats av Carlos Da Cruz har ingen text. Illustrationerna ska locka barn att själva berätta betydelsefulla berättelser om sin och familjens vardag i Esbo, i den egna hemstaden.

Kika in i Esbo skapades i samarbete mellan förskolegrupper och Da Cruz. Barnen har fått kommentera utkasten till illustrationerna och önska vad som ska synas i dem. Med utgångspunkt i barnens önskemål har illustrationerna utökats med till exempel det så kallade osthavet i Hagalund (en skumgummigrop) och ankparken i Södrik. En del av förskolegrupperna som deltog i arbetet gjorde utflykter till platserna som illustrationerna föreställer och diskuterade närmiljöns betydelse. Barnens tankar samlades också in i samband med arbetet med boken och kommer att utnyttjas då stadens strategi, den så kallade Berättelsen om Esbo, uppdateras.

Koristeellinen kuva.
Bild: Carlos Da Cruz.

Ett av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017–2021 heter Invånarna deltar. Inom ramen för programmet har staden främjat kommuninvånarnas delaktighet och modigt prövat på nya sätt och nya redskap.

– Vi ville beakta barnens synvinkel då vi utvecklar hur invånare kan delta. Med stöd av utvecklingsprogrammet Invånarna deltar har vi inom bokprojektet kunnat föra fram den expertis barn i förskoleåldern har om sitt eget bostadsområde. Boken har varit ett exceptionellt projekt och deltagarna har utnyttjat olika grepp inom delaktighet, samarbete och kulturpedagogik på alldeles nya sätt, berättar Kasvi.

Boken delas ut till alla barn i Esbo som är födda 2017 eller 2018 i samband med fyraårsbesöket till barnrådgivningen år 2021 eller 2022. Dessutom skickas boken till alla förskolegrupper, alla grupper inom kommunal småbarnspedagogik och alla bibliotek.

Publiceringen av boken firas på webben torsdag 28.1.2021 kl. 14.00. Tillställningen är öppen för alla och ordnas via Teams.

Mer information
Tiina Kasvi, kulturchef
tfn 050 3019426, tiina.kasvi@esbo.fi