Esbo letar efter aktörer till hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-04-2021 kl. 14.50

I höst utökas genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Esbo. Mallen har piloterats i åtta skolor under vårterminen 2021. Läsårets 2021-22 aktörer väljs ut via upphandling under försommaren 2021.

Finlandsmodellens syfte är att erbjuda grundskoleelever avgiftsfri hobbyverksamhet på den egna skolan eller i skolans direkta närhet direkt efter skoldagens slut.

Modellens grundtanke är att erbjuda barn och unga de hobbyer de själva uppgett i enkäter att de önskar få ta del av. I Esbo har önskemålen koncentrerats kring bl.a. parkour, klättring, cirkus, film, animation, fotografi, bildkonst, matlagning, spelkodning och hantverk.  

Hur ansöker man om att bli en arrangör av hobbyverksamhet? 

Vi ordnar ett infotillfälle om arrangerandet av hobbyverksamhet för intresserade aktörer tisdagen den 27.4 kl. 14-15. Infotillfället ordnas via Teams och de som anmält sig får ett mejl med länken dagen före infotillfället. Anmäl dig till infotillfället på förhand via denna blankett

Under infotillfället ges det svar på vilka ansökningskriterierna är för Finlandsmodellen, skolelevernas hobbyönskemål och hur upphandlingsprocessen fortgår.  

Presentationen hålls på finska men du får gärna ställa frågor på svenska. 

Mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kan man läsa på Undervisnings- och kulturministeriets sidor

Mer information: Kulturchef Tiina Kasvi, tiina.kasvi@espoo.fi, tfn 050 301 9426