Båtliv

Stadens idrottstjänster tar hand om 10 båthamnar med 4 200 båtplatser

Staden äger platserna, men en del förvaltas av båtföreningar. Idrottstjänsterna svarar för underhållet. Hamnarna har dricksvatten, insamling av miljöfarligt avfall och sugtömning. I alla hamnar verkar en eller flera båtföreningar som ser till övervakningen. Till båtplatsen hör också plats för vinteruppläggning.