Ansökan om båtplats

Ansökan om båtplats börjar första vardagen i mars kl. 8.00 och slutar sista dagen i september.

Du kan ansöka på ett webbformulär. (Tjänsten endast på finska)

Du kan ange upp till sju lämpliga alternativ. Vi meddelar dig per e-post om du beviljas en båtplats.

Ansökningarna beaktas i den ordning de anländer. Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden behandlas inte. Ansökan är i kraft en säsong.

Uppföljning och ändring av uppgifterna

Ändringar i kontaktuppgifterna ska meddelas på Venepaikkojen hakeminen, ”Omat tiedot” eller per e-post till venepaikat@espoo.fi. På e-tjänsten (tjänsten endast på finska) ska du logga in med din nätbankskod.

Båtplatsmärke och hyresavtal

En båt på dess båtplats ska vara försedda med ett båtplatsmärke som staden skickar. Vi skickar båtplatsmärket när fakturan har betalats. När staden beviljat en båtplats som ansökts på e-tjänsten, ersätter detta det hyresavtal som avses i båthamnsreglerna.

Hyra för båtplats

Den årliga avgiften kan betalas när staden anmäler att båtplatsen beviljats eller med en faktura som skickas per post. Förfallodagen är ovillkorlig. Hyresavtalet hävs om betalningen inte når stadens konto senast på förfallodagen. Dessutom förloras vinteruppläggningsplatsen.

Byte av båtplats

Önskemål om byte av båtplats tas emot på Venepaikkojen hakeminen från första december. Bytena görs i februari-mars innan de nya ansökningarna behandlas. När du ansöker om byte bör du nämna specifikationer för den nya platsen (förtöjningssätt, hamn, platsens storlek och liknande).

Icke-Esbobor

De som inte bor i Esbo kan beviljas båtplats för ett år i taget. Esbobor har förtur. Ansökningsförfarandet är detsamma för icke-Esbobor.