Avgifter för båtplatser

Avgifterna för båtplatser, uppläggningsplatser och andra hamnavgifter (trädde i kraft 1.5.2018)

  • Avgiften för en båtplats och en uppläggningsplats beror på platsens storlek.
  • Staden returnerar inte skillnaden vid byte av båtplats.
  • Esbobor har förtur till platserna.
  • De som inte bor i Esbo beviljas platser för endast ett år i taget.
  • Personer som lyfter full folkpension får platser till 50 procent nedsatt pris.
  • Avgifterna för flyttning och för att lösa ut båtar och bockar som lämnats i strid med hamnreglerna eller hyresavtalet bestäms särskilt på grundval av objektets storlek och de faktiska kostnaderna.
  • För att lösa ut elledningar och annan elutrustning som lämnats i strid med hamnreglerna eller hyresavtalet tar staden ut en avgift. Om de faktiska kostnaderna överstiger avgiften, tar staden ut en avgift enligt dessa i stället.
  • Vid felaktig eller bristfällig förtöjning av en båt fakturerar staden kostnaderna för reparation av stadens egendom.
     

Årsavgift för båtplats (inkl. moms)

Klass Platsens bredd  m Avgift € moms Avgift inkl. moms €
1 1,81–2,30 162,10 38,90 201,00
2 2,31–2,80 193,55 46,45 240, 00
3 2,81–3,30 250,00 60,00 310,00
4 3,31–3,80 302,42 72,58 375,00
5 3,81–4,30 327,42 78,58 406,00
6 >4,31 395,97 95,03 491,00
 

Årsavgift för uppläggningsplats (inkl. moms)

Klass Platsens storlek  m Avgift € moms Avgift inkl. moms €
1 2,30 x 5,50 46,78 11,22 58,00
2 2,80 x 7,00 69,36 16,64 86,00
3 3,30 x 8,00 96,78 23,22 120,00
4 3,80 x 10,00 142,74 34,26 177,00
5 4,30 x 12,00 195,16 46,84 242,00
6 5,00 x 14,00 269,36 64,64 334,00

Övriga årsavgifter

Trailerplats, under 10 meter, inkl. moms 210,00 € 1.5–30.4
Bojplats 385,00 €
Plats i land året runt för kanot, jolle eller roddbåt, inkl. moms 80,00 €
Avgift för avgränsat område i båthamnen 9,00 € per m2

Avgift för att lösa ut objekt som staden har tagit i beslag (inkl. moms)

Bockar eller trailer 124,00 €
Flyttning av beslagtagen båt inom hamnområdet under 7 m 124,00 €
över 7 m 248,00 €
Från en annan hamn till stadens förvaringsplats Enligt faktiska kostnader
Återinlösning av beslagtagen båt enligt båtens längd och bredd 8,00 € per m 2
Återinlösning av beslagtagna saker 50,00 € per omgång
Området för reparation av båtar. 100 € per vecka

Båtföreningarnas årsavgifter (inkl. moms)

Bryggmeter Båtplats  70,00  €/meter moms  16,80  €/meter Pris inkl. moms  86,80  €/meter
Uppläggningsplats Uppläggningsplats  3,34  €/m 2 moms  0,80  €/m 2 Pris inkl. moms  4,14  €/m 2