Fiske och jakt

Mete och pilkfiske är en allemansrätt. Personer under 18 år och över 65 år behöver inte betala statens fiskevårdsavgift.

Avgifter för esbobor 
Nät - 12 €/år
Laxnät - 16 €/år
Trolling/Esbo (inkl. spöfiske) - 12 €/år
Trolling/Esbo och Helsingfors - 17 €/år
Långrev (100 krokar) - 12 €/år
Katsa - 12 €/år
Laxrev (15 krokar) - 16 €/år
Stångkrokar (10 krokar) - 12 €/år
Undervattensfiske - 12 €/år
Karta - 3 €/st

Avgifter för andra än esbobor
Esbo:
Trolling 10 €/dygn
Trolling 14 €/mån
Trolling 40 €/år

Esbo och Helsingfors
Trolling 60 €/år

Karta över fiskevatten ingår i avgiften.

Tillstånden för de gemensamma havsområdena i Esbo säljs i servicepunkter. Där säljs också tillstånd för andra än esbobor. Statens fiskevårdsavgift och spöfiskeavgiften också för de gemensamma havsområdena i Esbo kan köpas på nätet på adressen www.kalakortti.com.

Nät och andra fasta bragder krävs tillstånd.Särskilda tillstånd kan beviljas endast esbobor.

Trolling

Fiskevårdsavgiften betalar alla fiskare vid 18-64 års åldern. Avgifterna måste inte utföras om man bara fiskar med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan man skaffa antingen till hela året för 39 euro, till sju dygn för 12 euro eller till ett dygn för fem euro. Den nya fiskevårdsavgiften ersatt från början på året 2016 den gamla fiskevårdsavgiften och de länsspecifika spöfiskeavgifterna.

Fiskevårdsavgiften ger inte rätten till spöfiske (med ett spö) vid alla vatten. De som betalat avgiften får inte fiska vid skyddade vattenområden, vid specialområden där det behövs ett eget tillstånd eller vid ström- och forsområden där det förekommer vandringsfiskar.

Utöver fiskevårdsavgiften måste man skaffa ett tillstånd av vattenområdets ägare om man fiskar med fångstredskap, bedriver trollingfiske med flera spön, fiskar i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk samt om man fiskar på specialområden där fisket är begränsat och om man fiskar kräftor.

Tävlingstillstånd beviljas för pilke, mete och annat fiske. Av tillståndet skall framgå vilken tävling det gäller, antal tävlande, tävlingsområde och tävlingstid (datum och klockslag).

Avgifter för tävlingar
<35 deltagare - 12 €
36–50 deltagare - 16 €
51–100 deltagare - 28 €
Över 100 deltagare enligt överenskommelse.

Fiskevattnen i Esbo
De gemensamma havsområdena omfattar ca 8000 ha vid kusten i Esbo och runt Bylandets friluftsområde i Kyrkslätt. I Esbo finns 30 fiskelag och två fiskeföreningar. Årligen planteras tusentals havsörings- och sikyngel in i vattenområdena. Man får inte fiska närmare än 50 meter från andras bebyggda stränder. Övriga bestämmelser om fisket finns på tillståndets baksida.

Dessutom säljs tillstånd i:
Servicepunkter
Skärgårdsbutik, Sommarövägen 23, 02380 Esbo