Esbos utfärdsholmar

Bylandet (9,7 ha)

är beläget utanför Porkala i Kyrkslätt. Holmen hör till de natursköna Stora Mickelskären. Den är ett lämpligt utfärdsmål för fiskare och andra båtförare. Tältning är tillåten. Tornet på holmen är försvarsmaktens. Utrustning: grilltak och ved, dass, grillplatser, bojar och förtöjningsringar.

Gåsgrund (9,8 ha)

är en popular tältningsholme. Terrängen är jämn och varierar från rundhällar till frodiga ängar och torr moskog med ganska få träd. På norra sidan finns sandstränder som passar för barn. Utrustning: grilltak och ved, dass, bojar och förtöjningsringar, brygga för skärgårdsbåten, övervakning.

Högholm (6,5 ha )

är en skogbeklädd holme öster om Tvijälp. Runt ön löper en smal strandäng. Tältning är förbjuden. 

Kaparen ( 4 ha)

Talldungar på bergen, rundhällar, små gölar och strandängar. Holmen passar för övernattning i egen båt. Tältning är förbjuden. Utrustning: grilltak och ved, dass, förtöjningsringar, övervakning.

Knapperskär (4,9 ha)

är en låg holme med rundhällar Tältning är tillåten. Utrustning: grilltak, ved och dass.

Pentala (130 ha)

Ön Pentala, som ligger i Sommaröarna, är södra Finlands högsta ö. Ungefär hälften av Pentala ägs av Esbo stad. Skärgårdsmuseum ligger i den nordöstliga delen av ö.

Pentalas naturskyddsområde begränsar användningen av ön. Det är inte tillåtet att göra upp eld eller tälta på Pentala.

  • Hundar ska hållas kopplade på ön.
  • Det är förbjudet att övernatta, tälta, göra upp eld eller röka på Esbo stads område. 
  • Största delen av Pentalas stränder är i privat ägo. Gång till havsstranden endast via museiområdet eller från Diksands sandstrand.
  • Det är inte tillåtet att ta i land med motorfartyg på Diksands sandstrand. Stranden hör till naturskyddsområdet.
  • Naturstigen 2,3km
  • Brygga för skärgårdsbåten

Det finns inga badstränder eller övervakning på Pentala, men det går att simma på Diksands strand och i den nordöstra ändan av Pentalaträsket.  

Rövaren ( 9,1 ha)

är en populär tältningsholme. Stränderna är mest klippor och stenar. Utrustning: grilltak och ved, dass, grillplats, förtöjningsringar, brygga för skärgårdsbåten.

Rövargrundet (0,8 ha)

norr om Rövaren är en nästan trädlös kobbe. Endast ett par tält ryms på holmen. Grillplats och dass.

Stora Herrö (44,3 ha)

En del av stränderna har stugbebyggelse, men största delen av stränderna i norr och öster är friluftsområde. Tältning är tillåten. Utrustning: hyresbastu för föreningar, grilltak och ved, dass, grillplatser, förtöjningsringar, brygga för skärgårdsbåten, utsiktstorn, övervakning.

Stora Kalvholmen (24 ha)

Naturen är mångsidig och frodig. Holmen trafikeras av skärgårdsbåten. Med undantag av nordvästra delen är hela holmen friluftsområde. En gammal fiskarstuga används som kiosk och det finns också en sommarrestaurang. Tältning är förbjuden. Utrustning: grilltak och ved, dass (också för handikappade), lekredskap, dricksvatten, gräsmattor, badstrand, utsiktstorn, bojar och förtöjningsringar, stigar (även för rörelsehindrade), brygga för skärgårdsbåten, övervakning.

Torra Lövö ( 3,9 ha)

har klippiga och steniga stränder, rundhällar och ängar. Tältning är tillåten. Utrustning: brygga, grillplats, men ingen brunn.

Tvijälp (13,4 ha)

ligger utanför Westend. Norra delen är skogbevuxen och den södra klippig. Naturen är varierande och visar något om fiskarlivet förr. Tältning är förbjuden, ingen utrustning.

Skärgårdstrafik