Europeiska idrottsveckan uppmuntrar till motion och rörelse

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.9.2019 kl. 7.55

Invigningen av den europeiska idrottsveckan ordnas på Alberga idrottsstadium i Esbo, Grindåkersgatan 17, i samband med evenemanget School Action Day den 23.9.2019. Invigningen är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram.

Den europeiska idrottsveckan (European Week of Sport), som firas årligen, är Europeiska komissionens initiativ till att främja idrott, motion och hälsosam livsstil. Under veckan deltar miljoner människor i tiotusentals olika evenemang överallt i Europa.

I Finland framhåller veckan speciellt vikten av motion för barn och ungdomar. Veckans största evenemang, School Action Day, ordnas i år för femte gången. Evenemanget samlar ca 8000 barn och ungdomar på Alberga idrottsstadium och är ett av de största idrottsevenemangen i Europa för skolelever. Evenemanget är riktat till elever i årskurserna 3-9 i huvudstadsregionen. Målet är att ge barn och unga möjligheter att prova på nya idrottsgrenar och njuta av motionens glädje. De ca 100 aktivitetspunkterna förverkligas av bl.a. grenförbund och idrottsföreningar.   

– En passiv livsstil blir allt vanligare i Europa. Därför är det viktigt att kommuner och idrottsföreningar förenar sina krafter för att främja motion. Esbo kan fungera som ett exempel för andra städer i Europa, säger Yves Le Lostecque, som leder Europeiska kommissionens idrottsenhet.

Fritt inträde till invigningsceremonin och till evenemangstorget

Alla är välkomna till invigningen av idrottsveckan på Alberga idrottsstadium, Grindåkersgatan 17, kl 11.30. Marisa Fernandez-Esteban från Europeiska kommissionens idrottsenhet, statssekreterare Tuomo Puumala från Undervisnings- och kulturministeriet och ordförande för Esbo stadsfullmäktige Inka Hopsu framför sina hälsningar till deltagarna. På programmet är musik, dans, gemensamma motionsstunder och glad stämning.   

EU:s kommissionär för utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottsärenden Tibor Navracsics besöker evenemangsområdet och håller ett officiellt öppningstal ca kl 13.   

Aktiviteterna på evenemangstorget är öppna för alla intresserade. På torget kan besökarna följa med eller delta i olika aktiviteter på idrottsföreningars och andra aktörers aktivitetspunkter. På plats är också tre Youtube-stjärnor: Pernilla Böckerman, Jaakko Parkkali och Pinkku Pinsku.

- Motion är en nyckel till ett bättre och längre liv. Oberoende av ålder, kondition eller bakgrund kan vi alla säkert hitta nya sätt att motionera och ta hand om vårt välmående. Därför uppmuntrar vi i Esbo alla att motionera från tidig ålder och under hela livet, säger Esbos bildningsdirektör Harri Rinta-aho.  

Temaseminarium: Hur kan man aktivera ungdomarna?

Europeiska kommissionens seminarium How to make young people more active?  ordnas på måndagen 23.9.2019.

I Finland koordineras den europeiska idrottsveckan av Utbildningsstyrelsen. Esbo, Vanda ja Helsingfors städer i samarbete med Utbildnings- och kulturministeriet står för arrangemanget av School Action Day -evenemanget. Samarbetspartner i evenemanget är även Erasmus+ -programmet och Skolan i rörelse.