Kontaktuppgifter

Idrottstjänster

PB 34, 02070 ESBO STAD
(Karaporten 1)

Växel: 09 816 21
Öppet må-fre 8-15.45

 • Idrotts- och ungdomsdirektör Martti Merra tfn 043 824 9586
 • Marknadsföringschef Jetta Laajarinne tfn 040 848 7868
 • Kommunikationsspecialist, Susanna Kilappa tfn 050 544 6044
 • Kontaktchef (evenemang) Nina Grönmark tfn 0500 445 500
 • Planerare Marianne Uppa tfn 046 8771973

Ledd motion

 • Idrottschef Virpi Mikama tfn 050 354 9813
 • Barn, unga och familjer/ Helena Pennanen tfn 046 877 3548
 • Seniorer / Esa Yletyinen tfn 050 540 6329
 • Specialgrupper/ Elina Räsänen tfn 046 8771293

Bokning och föreningsverksamhet

 • Idrottschef Markku Sistonen tfn 046 877 3884
 • Chef Mirja Taavila tfn 046 877 2401
 • Planer och hallar / Mia Kohonen tfn 09 8168 4127 / mån och ons kl. 12.30-15, tors kl. 9-11
 • Planer och hallar / Mikael Westerholm tfn 0500 420 005
 • Understöd, simhallar / Christina Franck tfn 09 8165 2103 / mån och ons kl. 12.30-15, tors kl. 9-11
 • Mari Porvali tfn 09 8165 2139 / mån och ons kl. 12.30-15, tors kl. 9-11
 • Heini Vesalainen tfn 09 816 52140 / mån och ons kl. 12.30-15, tors kl. 9-11
 • Hobbyaktiviteter under onsdagseftermiddagarna, Camilo Miettinen p. 043 826 9630
 • Samarbete med idrottsföreningar, Jyrki Tuukkanen p. 050 304 1102
 • Elektronisk sport, koordinator Kimmo Leinonen, kimmo.leinonen@espoo.fi

Idrottsanläggningar och friluftstjänster

 • Idrottschef Jarmo Ikävalko tfn  050 553 5649
 • Chef Jari Järvi tfn 043 825 3215
 • Kontaktchef Pia Martin tfn 050 365 3471
 • Simhallsexpert Ari Jaakkola tfn 050 522 7521


Södra distriktet

 • Kimmo Laitinen tfn 050 381 6237
 • Esbovikens idrottspark, Stensviks plan, idrottsanläggningsmästare Teemu Miettinen, p. 040 508 8389
 • Esbovikens simhall och Olars simhall, Niko Söderqvist, p. 043 825 0478
 • Hagalunds simhall, Mattby simhall och Väderbackens skyddsrum, Tomi Ovaska tfn 050 543 1445
 • Mattby idrottspark, Mikko Kauhanen tfn 050 431 0827
 • Hagalunds idrottspark och -hall, Tapioplanen, Jääpuutarha och Otnäs idrottspark, Markus Juvakoski tfn 043 825 7672 


Norra distriktet

 • Juha Helminen, tfn 043 824 8482 
 • Mellersta Esbos idrottspark, idrottsplanerna i Köklax och Kannbrobackens skyddsrum, idrottsanläggningsmästare Mauri Turunen tfn 046 877 3229 
 • Dalsviks idrottspark och Karabacka, Mika Koskinen tfn 040 636 8300
 • Alberga idrottspark, idrottsanläggningsmästare Marko Priitsku tfn 040 550 6792
 • Alberga simhall, idrottsanläggningsmästare Arto Järvinen tfn 050 381 0249

Friluftstjänster (till lands)

 • Chef Tapio Taskinen tfn 050 574 4034

  Underhåll av idrottsanläggningar 
 • Underhållsbyggmästare Jussi Aihio tfn 050 384 8859
 • Grundreparation Jussi Vainio, p. 050 363 2741 
 • Friluftsområden, skidspår, motionsslingor och badstränder vid sjöar / friluftschef  Petri Forsman, tfn 050 351 4587

Friluftstjänster (vid havet)

 • Chef Jari Järvi tfn 043 825 3215
 • Båtplatser tfn. 09 816 58984 (mån-fre kl. 9-11 ja mån-tors kl. 12-14)
 • Lägercentrum och utlåningen för lägerutrustning, Rita Mutanen tfn 046 877 1805
 • Underhåll av båthamnar, skärgård, vakar, badstränder och utfärdsholmar, Timo Holmström tfn 050 320 9681