Idrottsanläggningar

Idrottstjänsterna ansvarar för skötseln och användningen av ca femhundra idrottsanläggningar: vakar, ishallar, simhallar, motionssalar, motionsbanor, simstränder, friluftsområden och friluftsöar, idrottsparker och båthamnar med båtplatser.

Idrottsanläggningar hittas på servicekartan.