Fasta kontrollerna

De fasta kontrollerna ger möjligheter för motionärer på alla nivåer att träna upp sina orienteringsfärdigheter i egen takt. Genom att välja lämpliga kontroller kan du planera en egen tidtabell och en rutt som passar dina färdigheter.

Orienteringskartor (A4):

Keskuspuisto (Centralparken) orienteringskarta 2021 - ej tillgänglig (pdf, 1699 Kt)
Leppävaara (Alberga) orienteringskarta 2021 (pdf, 1343 Kt)
Oittaa (Oitans) orienteringskarta 2020 (pdf, 700 Kt)
Iso Vasikkasaari (Stora Kalvholmen) orienterinskarta 2020 (pdf, 304 Kt)
Stora Herrö orienteringskarta 2020 (pdf, 351 Kt) 

PDF-kartor kan skrivas ut på denna sidan. Kartorna har uppdaterats 2021 eller 2020. Kontrollerna är omväxlande belägna i lätt eller krävande terräng. Alla kontroller är fäst i träd och med reflektorer. Nattorientering är möjligt. Genom att välja lämpliga kontroller kan du planera en egen tidtabell och en rutt som passar dina färdigheter.

Alberga, fasta kontrollerna

I Alberga idrottspark i närheten av motionsslingan finns 18 fasta kontroller. Terrängen är lämplig för nybörjare. Vid torrt väder går det bra att använda löpskor. Kartans skala är 1:10 000. 

Central park, fasta kontrollerna

I området finns 23 kontroller. Centralparkens fasta kontroller lämpar sig för nybörjare och skolelever. Vid torrt väder går det bra att använda löpskor. Läget är centralt och man kommer lätt ut i terrängen från Olars, Bolomaren eller Suna. Kartans skala är 1:10 000.

Oitans, fasta kontrollerna

I Oitans område finns 18 kontroller. Terrängen är enhetligt och ödemarksbetonat skogsområde. Kontrollplatserna är mer krävande än i Alberga och Centralparken. Kartans skala är 1:10 000. 

Stora Kalvholm, fasta kontrollerna

I Stora Kalvholmen finns 7 fasta kontroller. Terrängen är en fin kombination av skärgårdsmiljö och skog. Kartans skala är 1:5000.

Stora Herrö, fasta kontrollerna


I Stora Herrö finns 7 fasta kontroller. Terrängen är en fin kombination av skärgårdsmiljö och skog. Kartans skala är 1:4000.

Orienteringsanvisningar

Du kan starta varifrån som helst på den karta du använder. Särskilt goda startplatser har markerats på kartan med en triangel. Det finns 1–3 per karta. Du kan kombinera olika kontroller till en orienteringsbana enligt eget val. Att söka upp kontrollerna kräver inte någon annan specialutrustning än en utskrift av kartan. Utöver kartan är det bra att ha en kompass, en genomskinlig plastficka för kartan samt vattentåliga sportskor.

Varje kontroll har ett tvåsiffrigt nummer. Den första siffran i kontrollens nummer anger hur svår den är att hitta. Exempelvis 31, 32, 33 har alla svårighetsgrad 3. Svårigheten ökar med stigande första siffra, till exempel 42, 51, 65 och 72.

På alla kontrollerna kan du stämpla digitalt. Så här stämplar du: ·

  • Registrera dig på espoonsuunta.fi/rastit.
    • · Du kan göra det lättare att stämpla med appen Espoon kiintorastit som finns på Google Play (Android). Du kan också stämpla digitalt utan appen på ovannämnda webbsida.
  • När du registrerat dig stämplar du på följande sätt:
    • Med appen: Logga in på appen med samma användarnamn som du registrerat på webbsidan. Stämplingen sker automatiskt med hjälp av mobiltelefonens gps när du är tillräckligt nära kontrollen. Om din mobiltelefon inte identifierar kontrollen även om du befinner dig på rätt ställe, kan du göra så här i stället:
    • Läs QR-koden på kontrollen med mobiltelefonen utan appen. QR-koden leder dig automatiskt till webbsidan där du kan stämpla genom att skriva kontrollens bokstavskod.
    • Du kan stämpla med mobiltelefonen genast i terrängen eller senare hemma på datorn (anteckna kontrollens bokstavskod, till exempel på kartan).

Webbsidans räknare räknar automatiskt ut hur många poäng du får. Poängen beräknas enligt kontrollens svårighetsgrad, en kontroll ger 2–9 poäng.