Idrottshallar

I Esbo finns sex idrottshall, i vilka man inomhus kan utföra många olika idrottsgrenar. Förutom friidrott och de vanligaste bollsporterna finns det möjligheter att utföra bl.a. redskapsgymnastik, skytte och budogrenar.

Idrottshallarna på servicekartan.

Esbovikens idrottshall
Adress: Rektorsvägen 11
Öppettider: mon - fre 16.00-22.00, lör-sön 9.00-21.00

Kannbrobackens idrottshall / befolkningsskydd
Adress: Kannbrogatan 4
Öppettider: mon-fre 8.00-22.00, lör - sön 9.00-21.00
Tel. 050 368 7931

Alberga idrottshall
Adress: Grindåkersgatan 6
Öppettider: mon - fre 16-22 , lör-sön 9-21
Tel. 09 8165 7568

Hagalunds idrottshall
Adress: Idrottsparksvägen 2
Öppettider: mon - fre 7.00-22.00, lör-sön 9.00-21.00
Tel. 046 877 1352

Väderbackens idrottshall / befolkningsskydd
Adress: Östervindsgränden 9
Öppettider: mon - fre 8.00-22.00, lör - sön 9.00-21.00
Tel. 050 563 1518

Mellersta -Esbos idrottshall 
(partnerskap hall med Arandur Oy)
Adress: Brunnsmästarängen 2
Öppettider: mon - fre 17-22 , lör-sön 8-21

Kontaktuppgifter:
050 464 7474 vaktmästare (reserveringar)
myynti.kaivomestari@sodexho.fi