Konditionsparker för utomhusaktiviteter

Esbo har många utomhusgym. Den senaste finns på idrottsparker i Dalsvik, Alberga, Otnäs och Hagalund, vid idrottsplan i Köklax, bollplan i Hansahamnen, i Bolomarens friluftsområde, i Hagalunds Ainoa (deck) och vid badständer i Stensvik, Larsvik och Sökö (Klobben).

Konditionsparker för utomhusaktiviteter på Servicekartan