Motionssalar

Idrottsservicen erbjuder möjligheter till fri träning i 14 motionssalar. I Esboviken, Mellersta Esbo, Kalajärvi, Alberga, Olars och Hagalund finns det också möjligheter att delta i instruerad motionsverksamhet. Det finns också tre container (Kuntokontti) med träningsredskap för utomhusbruk.

OBS! Alla gym är stängda tillsvidare. 
Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo

Regler för gymmet

 • Säsongarmbandet är personligt, stämpla alltid in med det när du anländer till gymmet
 • Gymmets nedre åldersgräns är 15 år
 • Håll gymmet prydligt och i ordning och uppför dig väl
 • Klä dig passande när du tränar på gymmet och tvätta dina träningskläder regelbundet
 • Visa också hänsyn till andra på gymmet
 • Låt vid behov någon annan träna på maskin medan du håller paus mellan serierna
 • Ställ tillbaka skivstänger, hantlar osv. på sina rätta platser efter användning
 • Använd handduk och torka av redskapen efter att du använt dem
 • Skrik inte när du tränar och tala i telefon utanför gymmet
 • Be om hjälp om du är osäker på hur du ska använda ett redskap
 • Meddela gymmets personal om redskap eller utrustning är trasiga
 • Följ personalens anvisningar

Motionssalar

Alberga simhall / Motionssal / Panorama / Fri träning - tidtabell
Grindåkersgatan 15, 02650 Esbo

Alberga idrottshall / Motionssal / Panorama / Fri träning - tidtabell
Grindåkersgatan 6, 02650 Esbo / Tel. 09 816 57568

Alberga idrottspark / Motionssal / Fri träning - tidtabell
Grindåkersgatan 17, 02650 Esbo / tel. 09 816 57572
Kuntosali / Panorama
Voimalaitesali / Panorama

Dalsviks idrottspark / Motionssal / Fri träning - tidtabell
Källbäcksvägen 1, 02720 Esbo / Tel. 050 336 4937

Esbovikens simhall / Motionssal
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Esbo
Kuntosali 1 / Fri träning - tidtabell
Vapaaharjoittelukuntosali / Fri träning - tidtabell 

Esbovikens idrottshall / Motionssalar Fri träning - tidtabell
Rehtorintie 11, 02320 Esbo / Tel. 043 826 7964
Punttisali / Panorama 
Kuntosali / Panorama

Hagalund idrottshall / Motionssal / Panorama Fri träning - tidtabell
Idrottsparksvägen 2, 02200 Esbo / Tel. 046 877 1352

Kalajärvi motionssal / Panorama / Fri träning -tidtabell
Höstglödsvägen 1, 02970 Esbo 

Kannbrobacka befolkningsskydd / Motionssalar     
Kannbrobacken 4, 02770 Esbo / Tel. 050 368 7931
Vapaaharjoittelukuntosali / Panorama / Fri träning - tidtabell
Motionssal som är reserverad till idrottsföreningar / Panorama

Mellersta Esbo simhall / Motionssal / Panorama / Fri träning - tidtabell   
Brunnsmästargatan 2, 02770 Esbo

Olars motionssal / Panorama / Fri Träning - tidtabell
Överporten 4 A-B, 02210 Esbo

Vindängens befolkningsskydds motionssal / Panorama / Fri träning - tidtabell
Östanvindsgränden 9, 02100 Esbo / Tel. 050 563 1518

Kuntokontti - en container med träningsredskap för utomhusbruk

Alberga idrottspark / Kuntokontti 
Alberga idrottsplats, 02650 Esbo
Öppen under sommarsäsongen

Esbovikens idrottspark / Kuntokontti
Esboviksvägen 2-4, 02360 Esbo
Öppen under sommarsäsongen

Hagalund idrottspark / Kuntokontti
Idrottsparksvägen 2
Öppen under sommarsäsongen

Se också: Konditionsparker för utomhusaktiviteter

Tapiolan Kuntokontti Kuntokontti i Hagalunds idrottspark.