Avgifter för fri träning

OBS! Giltighetstiden för alla serie- och säsongsarmband som var i kraft 14.3.2020 har förlängts med den tid som det avbrott som orsakades av pandemin varade.

Motionssalar - säsongprodukter

 • Säsongprodukt 1 månad 20 €, nedsatta avgifter 12 €
 • Säsongprodukt 6 månad 90 €, nedsatta avgifter45 €
 • Säsongprodukt 12 månad 160 €, nedsatta avgifter 80 €
  + armband 5 €
 • Motionssalarmband för specialgrupper 45 € / 6 mån. och 80 € / år

Säsongkortets säsong startar när du stämplar/använder det första gången, eller senast 30 dagar efter nedladdningen.
OBS! Vid träning i simhallarnas motionssalar betalas också simhallsinträdet.

Fri träning i simhallarnas motionssalar - avgifter

(inkluderar simning)

Armband gäller i alla simhallar där det finns fri träning i motionssalar.

 • Engångsavgift, vuxna 6,50 €, nedsatt avgift 4 €, krigsveteraner gratis
 • 10 gångers armband 55 €, nedsatt avgift 33 €
 • 25 gångers armband 110 €, nedsatt avgift 75 €

Nedsatta avgifter: 

 • under 18-åringar
 • pensionärer (pensionskort eller motsvarande skall visas upp)
 • studerande (studiekort)
 • arbetslösa (intyg)
 • värnpliktiga, civiltjänstgörare och krishanteringsveteraner med kort

Följande grupper får använda motionssalar utan avgift

- personer med 68+ Sportarmband
- närvårdarna (intyg bör uppvisas)

Du kan betala dina egna engångs-, serie- eller säsongavgifter med personliga betalningsmedel: Smartum Liikunta och Kulttuuriseteli, Smartum Visa, Sporttipassi, Virikeseteli, Ticket Mind&Body, Tyky-Kuntoseteli, Tyky Online och Eazybreak. Vid köpning av serie- eller säsongarmband debiteras 5€ som inte kan betalas med dessa betalningsmedel. Detaljerad information (pdf, 7 Kt)

Säsonprodukter säljas i Esbovikens, Albergas och Mellersta Esbos simhallar samt Esbo servicepunkter för personer som fyller minst 15 år i år. 10 och 25 gångers armband säljas endast i simhallar.