Motionslingor

Esbo har en omväxlande terräng med många motionsslingor. De är avsedda för joggning och motion. En del av motionsslingorna är ägnade åt muskelstärkande träning.  Under vintern går det skidspår längs flera av motionsslingorna. Det är förbjudet att rasta hundar på motionsslingor märkta med en asterisk (*). (idrottsnämnden 13/5/2004). Motionsslingorna är belysta till kl. 22.

Motionsslingor på huvudstadsregionens servicekarta.

 • Esboviken (2,1 km)
  • närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen
 • Hanikka (2,5 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats
 • Gäddvik (0,8 km)
  • motionsredskap längs stigen
 • Kalajärvi (1,5 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats
 • Karabacka (1,4 km)
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: Örngrände
 • Köklax (1,3 km) *
  • motionsredskap längs stigen
 • Centralparken (4,3 km) *
  • närmaste parkeringsplats: Vid Bolomarens slut
 • Kuntokihara (1,0 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • lämplig för rullstol
  • närmaste parkeringsplats: Svalgränden/Alberga idrottspark
 • Dalsvik (1,4 km)
  • närmaste parkeringsplats: idrottscentret
 • Lahnus skjutbana (1,5 + 1,1km)
  • Lahnuksentie 37, 02970 Espoo
 • Ladusved (2,5 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: några parkeringsplatser i ändan av Linsveden
 • Alberga (5,4 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen
 • Mattby (1,0 km)
  • motionsredskap längs stigen Oitans (4,4 km) *
  • närmaste parkeringsplats: friluftsområdets parkeringsplatser Olars (1,6 km) *
  • motionsredskap längs stigen
  • närmaste parkeringsplats: Olarsängsvägen/Oppibackavägen
 • Siikajärvi (1,5 km)
  • närmaste parkeringsplats: parkeringsplatsen vid badstranden

Naturstigar

I Esbo finns 26 naturstigar. Du kan vandra längs naturstigarna i vanliga fritidsskor, med undantag av regniga dagar behövs inte gummistövlar.