Motionslingor

Esbo har en omväxlande terräng med många motionsslingor. De är avsedda för joggning och motion. En del av motionsslingorna är ägnade åt muskelstärkande träning.  Under vintern går det skidspår längs flera av motionsslingorna. Det är förbjudet att rasta hundar på motionsslingor märkta med en asterisk (*). (idrottsnämnden 13/5/2004)

Motionsslingor på huvudstadsregionens servicekarta. 


Esboviken (2,1 km)
- närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen

Hanikka (2,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats

Gäddvik (0,8 km)
- motionsredskap längs stigen

Kalajärvi (1,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats

Karabacka (1,4 km)
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: Örngränden

Köklax (1,3 km) *
- motionsredskap längs stigen

Centralparken (4,3 km) *
- närmaste parkeringsplats: Vid Bolomarens slut

Kuntokihara (1,0 km) *
- motionsredskap längs stigen
- lämplig för rullstol
- närmaste parkeringsplats: Svalgränden/Alberga idrottspark

Dalsvik (1,4 km)
- närmaste parkeringsplats: idrottscentret

Lahnus skjutbana (1,5 + 1,1km)
Lahnuksentie 37, 02970 Espoo

Ladusved (2,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: några parkeringsplatser i ändan av Linsveden

Alberga (5,4 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen

Mattby (1,0 km)
- motionsredskap längs stigen Oitans (4,4 km) *
- närmaste parkeringsplats: friluftsområdets parkeringsplatser Olars (1,6 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: Olarsängsvägen/Oppibackavägen

Siikajärvi (1,5 km)
- närmaste parkeringsplats: parkeringsplatsen vid badstranden

Motionsslingorna är belysta till kl. 22.

Naturstigar
I Esbo finns 26 naturstigar. Du kan vandra längs naturstigarna i vanliga fritidsskor, med undantag av regniga dagar behövs inte gummistövlar.