Simhallar

Öppettider

Avgifter

Se också Avgifter för träning i simhallarnas motionssalar

Vuxna

 • Engångsbetalning  5,50€
 • Seriearmband (10 ggr)  45€
 • Seriearmband (25 ggr)  90€
 • Morgonsim (kl. 6 - 8:30)  4,50€
 • Säsongarmband till friluftsbad  150€
 • Vid köpning av serie- eller säsongarmband debiteras ytterligare 5€
 • Seriearmbandet är giltigt ett år från inköpningsdagen

Idrotts- och kultursedlar i pappersform tas inte emot som betalningsmedel vid Esbo stads service- och försäljningsställen efter 31.12.2020.

Du kan betala dina egna engångs-, serie- eller säsongavgifter (för vuxna, med normalpris) med personliga betalningsmedel (EJ i pappersform): Smartum Liikunta och Kulttuuriseteli, Smartum Visa, ePassi, Virikeseteli, Ticket Mind&Body, Tyky-Kuntoseteli, Tyky Online och Eazybreak. Vid köpning av serie- eller armband debiteras 5€ som man inte kan betalas med dessa betalningsmedel. 

Andra *

 • Engångsbetalning  3€
 • Seriearmband (10 ggr)  25€
 • Seriearmband (25 ggr)  45€
 • Simarmband för specialgrupper 35€
 • Morgonsim (kl. 6 - 8:30)  2,50€
 • Säsongarmband till friluftsbad  75€
 • Vid köpning av serie- eller säsongarmband debiteras ytterligare 5€
 • Seriearmbandet är giltigt ett år från inköpningsdagen

* 7-17 åriga, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga, civiltjänstgörare, krishanteringsveteraner, studerande och personer som hör till specialgrupper enligt grunderna för säsongarmbandet (kod i FPA-kortet), eller som har EU:s kort för personer med funktionsnedsättning, EU Disability Card.

Friluftsbadets familjebiljetter 

 • 2 vuxna och 2 barn (7-17 år) 14€
 • ​1 vuxen och 2 barn (7-17 år) 10€

Följande grupper får använda simhallen utan avgift

 • barn under 7 år med betalande vuxen följeslagare
 • pensionärer som lyfter garantipension (intyg bör uppvisas)
 • veteraner (frontmanna- eller fronttjänsttecken bör uppvisas), krishanteringsveteraner med kort
 • 68+ sportarmbandinnehavare (kortet kan fås i simhallens kassa)
 • närståendevårdarna (intyg bör uppvisas)
 • vuxen badvän till en badare med säsongarmband för specialgrupper eller armband för seniorer med Sportarmbandet 68+ 
  • Badvännen kan till exempel vara ett fullvuxet barn, en släkting eller en bekant. Badvännen kan delta också då badaren ledsagas av en officiell assistent. Förmånen gäller inte ledd verksamhet i simhallen och inte gymmet.
 • Assistenter till personer som hör till specialgrupper enligt grunderna för säsongarmbandet eller som har en anteckning om behov av assistent på EU:s kort för personer med funktionsnedsättning, EU Disability Card.

I Olars kommer man in med armband när hallen är öppen för allmänheten. Engångsavgift eller sedlar accepteras inte. Personer över 68 år kommer in med 68+ sportarmbandet. Armband fås på servicepunkter eller i andra simhallar. Armband säljs inte i Olars simhall.