Lokalerna för inomhusidrott stängs

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-11-2020 kl. 17.20

Uppdaterad 11.12.2020

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp drog på sitt möte 26.11.2020 upp riktlinjer för nya rekommendationer och begränsningar för att stävja spridningen av epidemin i regionen. Med riktlinjerna motverkas hotet om att epidemin sprids och att social- och hälsovården överbelastas. Begränsningarna gäller 30.11–10.1.2021. Efter det kan rekommendationerna och begränsningarna fortsättas vid behov. Coronasamordningsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Alla Esbo stads lokaler för inomhusidrott stängs. All organiserad hobbyverksamhet inomhus avbryts och för över 20-åringar avbryts också all hobbyverksamhet utomhus.

Vi uppmuntrar alla till friluftsliv och barn att träna utomhus

Esbos natur, friluftsleder och näridrottsplatser möjliggör mångsidig motion medan begränsningarna gäller. I Esbo finns nio konstisbanor, av vilka konstisbanan Hagalunds isträdgård och Tapioplanen samt konstisbanorna i Alberga, Bolomaren, Säteri och Juvaparken redan har öppnat. Konstisbanan i Dalsvik öppnar i början av december. Också resten av konstisbanorna öppnas så fort det är möjligt. Belysningen på konstisbanorna hålls tänd senare på kvällarna än tidigare. Banorna i Dalsvik och Esboviken är belysta till klockan 23.00 och de övriga banorna till klockan 22.00. De aktuella uppgifterna om konstisbanornas öppettider och skick finns på webbplatsen ulkoliikunta.fi.

Också utomhus är det viktigt att inte vistas i grupper och att hålla avstånd till andra. Använd handskar till exempel på utomhusgymmen.  Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Idrottstjänsterna uppmuntrar föreningar att ordna träningar för under 20-åringar utomhus.

Det är viktigt att barn och unga kan fortsätta med fritidssysselsättningar och idrott, och idrottsföreningarna kan möjliggöra det på ett tryggt sätt. Vi önskar att föreningarnas träningar fortsätter utomhus med säkerhetsavstånd, säger idrotts- och ungdomsdirektör Martti Merra.

För över 20-åringar ska också träningarna utomhus avbrytas och alla hobbyturer på utomhusplaner för över 20-åringar ställs in. Hobbyverksamheten för personer under 20 år fortsätter utomhus under de turer som beviljats redan tidigare. Också på konstgräsplanerna hålls belysningen tänd längre. Belysningen släcks i fortsättningen klockan 22.00.

Ledd motion hemma med hjälp av videor och webb-tv

Alla stadens motionsgrupper och motionskurser inomhus och utomhus har paus, men människor uppmuntras att motionera hemma. På stadens webbplats finns olika motionstips och anvisningar för personer i olika åldrar. Tips om videor, anvisningar som kan skrivas ut och live-sändningar som erbjuds som samarbeten finns på sidan espoo.fi/omatoimiliikunta.