Ledd motion

P.g.a. coronaviruset är alla motionskurser tillfälligt inställda. På sidan Ohjattu liikunta (på finska) finns tips om hur du kan upprätthålla din fysiska aktivitet hemma och utomhus. Gympa i Alberga idrottspark varje onsdag kl. 13-13:45 och 14-14:45.

Anmälan till motionskurser 11-12.8.2020

Anmälan per telefon, tfn 09 8166 0800 eller på espoo.fi/ohjattuliikunta (endast på finska). Det är möjligt att anmäla sig till motionskurserna så länge det finns lediga platser.

 • I e-tjänsten espoo.fi/ohjattuliikunta kl. 9, 11 eller 13.
 • Per telefon 09 8166 0800
  • Tis 11.8 kl. 9-10 idrottskurser i Hagalunds område  
  • Tis 11.8 kl. 11-12 idrottskurser i Mellersta Esbos område 
  • Tis 11.8 kl. 13-14 idrottskurser i Mattby-Olars område
  • Ons 12.8 kl. 9-10 idrottskurser i Esbovikens område
  • Ons 12.8 kl. 11-12 idrottskurser i Albergas område
  • Ons 12.8 kl. 13-14 (endast telefontid) Alla områdena.

Motionsrådgivningsnumret tel. 09 8166 0800 är öppet mån-fre kl. 12-13.

Observera detta då du anmäler dig till en motionskurs

 • Esbobor kan anmäla sig till högst en motionskurs. Kurserna i vattengymnastik är riktade till specialgrupper.
 • Anmälan är personlig och bindande.
 • Du behöver bankkoder för att anmäla dig på webben (www.espoo.fi/ohjattuliikunta).
 • I samband med anmälan ska du meddela din personbeteckning för faktureringen.
 • Du kan också anmäla dina familjemedlemmar.
 • Vårdnadshavaren gör anmälan för barn under 18 år.
 • De ledda motionstjänsterna för seniorer och specialgrupper är gratis för Esbobor som fyllt 68 år. Detta gäller från början av det år man fyller 68 år. Kurserna fylls i anmälningsordning.
 • Användare av tjänster i simhallarna betalar utöver kurs- eller engångsavgiften också inträdesavgift till simhallen. Användning av simhallarna i Esbo är gratis med Sportarmbandet +68
 • För kursplatser som avbokas efter måndagen 2.9.2019 uppbärs hela avgiften för höstterminen. För kursplatser som avbokas efter måndagen 14.1.2020 uppbärs hela avgiften för vårterminen. Vid webbanmälan betalar du kursen på webben och du kan dra tillbaka din anmälan inom två veckor. Man kan avboka sin kursplats på webben på sidorna "Oma asiointi" espoo.fi/ohjattuliikunta eller per telefon tel. 09 8166 0800 mån-fre kl. 12-13.
 • En obetald räkning eller anmälan till idrottsinstruktören räknas inte som en avbokning.