Ledd motion

På grund av coronapandemin har Esbo stadens grupper för idrott och motion inomhus och utomhus för vuxna och seniorer avbrutits 30.11.2020 - 16.5.2021.