Ledd motion

På grund av coronapandemin har Esbo stadens grupper för idrott och motion inomhus och utomhus för vuxna och seniorer avbrutits 30.11.2020 - 28.2.2021. 

Esbos idrottstjänster har över 100 ledda motionsgrupper som man kan delta i utan att anmäla sig. Ledda motionsgrupperna hittar du på adressen espoo.fi/ohjattuliikunta (endast på finska). Du kan också ringa till motionsrådgivningsnumret tel. 09 8166 60 800 (mån-fre kl. 12-13) och fråga om olika grupper.

Anmälan per telefon, tfn 09 8166 0800 eller på espoo.fi/ohjattuliikunta (endast på finska). Det är möjligt att anmäla sig till motionskurserna så länge det finns lediga platser. Motionsrådgivningsnumret tel. 09 8166 0800 är öppet mån-fre kl. 12-13.

Observera detta då du anmäler dig till en motionskurs

  • Esbobor kan anmäla sig till högst en motionskurs. Kurserna i vattengymnastik är riktade till specialgrupper. 14.9. kan man anmäla för en annan motionskurs.
  • Anmälan är personlig och bindande.
  • Du behöver bankkoder för att anmäla dig på webben (www.espoo.fi/ohjattuliikunta).
  • I samband med anmälan ska du meddela din personbeteckning för faktureringen.
  • Du kan också anmäla dina familjemedlemmar.
  • Vårdnadshavaren gör anmälan för barn under 18 år.
  • De ledda motionstjänsterna för seniorer och specialgrupper är gratis för Esbobor som fyllt 68 år. Detta gäller från början av det år man fyller 68 år. Kurserna fylls i anmälningsordning.
  • Användare av tjänster i simhallarna betalar utöver kurs- eller engångsavgiften också inträdesavgift till simhallen. Användning av simhallarna i Esbo är gratis med Sportarmbandet +68
  • För kursplatser som avbokas efter måndagen 7.9. uppbärs hela avgiften för höstterminen. För kursplatser som avbokas efter måndagen 18.1.2021 uppbärs hela avgiften för vårterminen. Vid webbanmälan betalar du kursen på webben och du kan dra tillbaka din anmälan inom två veckor. Man kan avboka sin kursplats på webben på sidorna "Oma asiointi" espoo.fi/ohjattuliikunta eller per telefon tel. 09 8166 0800 mån-fre kl. 12-13.
  • En obetald räkning eller anmälan till idrottsinstruktören räknas inte som en avbokning.

Ändringar är möjliga.