Barn, unga och familjer

Esbo har ett stort och variationsrikt utbud av idrottsaktiviteter för familjer. Idrottsliga familjedagar, idrottskurser och idrottsevenemang samt goda möjligheter att på egen hand idka friluftsliv och besöka idrottsanläggningar.

För barn i skolåldern och unga finns också avgiftsfria WAU-, MUUVI- och JUMPPI-hobbygrupper.

Fri träning på stadens gym. Unga som fyller 15 under året kan träna självständigt på stadens gym. Gymkortet kan köpas vid Esbo servicepunkter och simhallskassorna. Handledning i användning av gymredskap erbjuds.