Mångkulturell motion

Projektet Den mångkulturella motionsstigen i Esbo strävar till att barn, unga och vuxna med mångkulturell bakgrund aktiveras med i olika motionsgrupper.  

Mångkulturella grupper: espoo.fi/ohjattuliikunta (endast på finska)
Skriv "Monikulttuuri" i "Vapaa tekstihaku" -box för att hitta kurser. Klikka sen på kursens namn för att se tilläggsinformation.

Se också:  Kom till simhallen guide