Motionskurser och avgifter

MOTIONSKURSER OCH BESKRIVNINGAR
 

LEDDA MOTIONENS KURSAVGIFTER

Kursavgifterna i den ledda motionen grundar sig på grupprissättning, inte personprissättning. De ledda motionskurserna för seniorer och specialgrupper från Esbo är gratis för dem som fyllt 68 år.

Obs! Personer som även använder övrig service i simhallen bör dessutom betala simhallsavgiften. Med 68+ Sportkortet beviljas gratis inträde till simhallarna i Esbo.

Ifall ledaren blir sjuk ersätts hon/han med en vikarie. Ifall detta inte lyckas blir timmen inhiberad. Inhiberade timmar ersätts inte.

I Kursavgift för hela höstterminen eller vårterminen
Vuxna     41 €
Barn under 18 år, pensionärer och specialgrupper  18 € (endast för dessa målgrupper utmärkta kurser)
Studerande och arbetslösa vid deltagande i kurser för vuxna* 18 €

II Nedsatt avgift för halv termin, fr.o.m. den 1.11 på höstterminen och fr.o.m. den 1.4 på vårterminen
Vuxna     23 €
Barn under 18 år, pensionärer och specialgrupper  15 €(endast för dessa målgrupper utmärkta kurser)
Studerande och arbetslösa vid deltagande i kurser för vuxna* 15 €

*Obs! Giltigt studiekort eller arbetslöshetskort bör uppvisas åt ledaren i början av kursen

III Engångsavgift för ledd motion 2,50 €
Vattengymnastik med engångsavgift. Inträdesavgift till simhallen ingår ej. Polletter till vattengymnastiken säljs vid simhallens kassa en timme innan passet börjar.