Motionsrådgivning

I motionsrådgivningen kan man få individuella råd i frågor gällande motion
- Hur skall jag börja motionera?
- Hurudan motion och vilka grenar passar mig?
- Vilka grenar kan jag hålla på med?
- Ryms man med i grupperna?

Ring må-fr kl. 12-13 tel. 09 8166 0800

Om du behöver hjälp med att komma igång, finns det också möjlighet att reservera tid för personlig kostnadsfri motionsrådgivning. Servicen är avgiftsfri och riktad speciellt till nya motionärer.