Seniorer

Motionsutbudet finns på adressen espoo.fi/ohjattuliikunta. (endast på finska)

Motion för seniorer

Seniorkurserna har planerats särskilt för att stöda och utveckla rörelse- och funktionsförmågan samt för att svara på behovet av hälsofrämjande motion bland äldre.

Höstens ledda motionsgrupper finns på adressen espoo.fi/ohjattuliikunta. (endast på finska)

Under den ledda motionsverksamheten hittar du både motionsgrupperna som är öppna för alla och som man inte behöver anmäla sig till och motionskurserna som man ska anmäla sig till. Du kan söka motionsgrupp enligt område (t.ex. Esboviken) eller enligt gren (t.ex. vattengympa).

Pensionärerna kan delta i alla motionskurser som är riktade till seniorer.