Simskolor

Esbo stad ordnar simundervisning för förskolebarn och skolelever. Målsättningen är att barnet lär sig simma 200 m. Simundervisning ges varje termin för grundskolans klasser 1-4. Simundervisningen ges på vardagar under skoltid enligt läroplanen. För simundervisningen ansvarar Esbo stad i samarbete med föreningen Cetus.

Esbo stad ordnar även simkurser för speciellt flickor och kvinnor. Det ordnas även ledd verksamhet i simbassängen för specialgrupper, t.ex. vattengymnastik och simning.

Mera information:
Mångkulturell motion

Simskolor i samarbetet med Esbo stad:
Cetus
Folkhälsan > Simskolor